Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(16.12.1967)


Problém č. 181 – originál

Jozef Kováčik, Kovarce

Mat 2. ťahom


Problém č. 182 – originál

Ladislav Rovesný, Piešťany

Mat 3. ťahomKontrolná notácia diagramov: 181 biely Ka6 De6 Vg3 Vh3 Jc1 Jc6 Pc3 d3 d4 f5 h4 (11 kameňov), čierny Kf4 Df1 Sa3 Jd2 Jf3 Pf2 g2 h6 (8 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom; 182 b. Ke8 Vc8 Ve4 Sa8 Se7 Jb1 Jd6 Pa5 c2 c7 d5 f5 f7 (13), č. Ka4 Pa6 b5 b6 d4 e5 (6), biely začne a dá mat tretím ťahom. V dvojťažke si treba všimnúť zdanlivé hry 1...D:d3+ 2.Jc:d3 mat, 1...Je4 2.D:e4 mat, 1...J:h4 2.De5 mat, ktoré po úvodníku vedú k zámenám matov. Trojťažka nemá výraznú tému, ale riešiteľom dá iste dosť práca. Sú to posledné originálne skladby tohto roku. Pre zaujímavosť krátka štatistika: za rok sme v našej rubrike uverejnili 45 originálov, z toho 35 dvojťažiek, 8 trojťažiek a 2 mnohoťažky. Prvotinou sa predstavilo 8 nových autorov. Vzhľadom na to, že sme nevypísali skladateľský turnaj, je to pekné resumé, svedčiace o tom, že sa naša rubrika stala veľmi populárnou. – O týždeň uverejníme posledné dva problémy do dlhodobej riešiteľskej súťaže. Riešenia dnešných problémov pošlite do 12 dní na adresu redakcie, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

* ÚV ČSTV vypisuje pre r.1968 anonymné skladateľské súťaže v týchto oddeleniach: dvojťažky (rozhodca J. Brabec), trojťažky (K. Mlynka), päť- a viacťažky (F. Richter) a exoproblémy s výnimkou ortodoxných samomatov a pomocných matov (C. E. Kemp). Skladby treba posielať do 15. júna 1968 na adresu: Ludvík Štěpán, Praha 4 – Braník, Pod svahom 24.

* Československý šach bude mať tieto pravidelné súťaže: dvojťažky (B. P. Barnes), trojťažky (T. Czarnecki), mnohoťažky 1968-69 (B. Lindgren), štúdie 1967 až 1968 (F. J. Prokop). Adresa vedúceho problémovej časti: Iľja Mikan, Praha 2 – Vinohrady, Krkonošská 10.

* Naša problémová literatúra sa na budúci rok obohatí zaujímavým výberom štúdií a samomatov, ktorý pod názvom "Kouzlo šachového diagramu" vydá F. J. Prokop v Ústrednom dome pionierov a mládeže J. Fučíka v Prahe.

* Definitívny výsledok tematického turnaja Pravda 1966 oznámime v januári. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred