Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(24.6.1998)


Najvýznamnejší moravský žijúci predstaviteľ českej školy úlohovej – brniansky šachový skladateľ Ing. Vladimír Kos (nar. 20. 6. 1928) sa v sobotu dožil 70 rokov. Od roku 1943 zložil asi 300 skladieb, prevažne trojťažiek, mnohoťažiek a štúdií, no nechýbajú ani pomocné maty. V skladateľských súťažiach získal okolo 100 vyznamenaní a v Albumoch FIDE dosiahol 11 bodov. 123 jeho skladieb vyšlo v stati "Vybrané šachové skladby" (1991). V poslednej dobe je publikačne veľmi aktívny a z jeho pera vyšli nasledujúce brožúrky: "Česká škola úlohová" (1993), "Pěšec v české škole úlohové" (1993), "Vazba v české škole úlohové I + II" (1995) a naposledy "Oběti dam v české úlohové škole" (1995).

Riešenie skladby č. 170 (Morse) z č. 18/1998. Zdanlivé hry 1...Vb3 2.c:b3 mat, 1...Vc4 2.c3 mat, 1...Vc5 2.c4 mat, 1...Vd3 2.c:d3 mat. Rieši 1.Dh1 hrozí 2.Dh7 mat, 1...Vf3 2.g:f3 mat, 1...Vh3 2.g:h3 mat, 1...Vc5 2.g4 mat, 1...Vc7 2.g3 mat. Pekné a zaujímavé hry, keď biela dáma hrozí udrieť z opačného konca diagonály, ale čierna veža štyrmi obranami jej to chce prekaziť. Zabudla však na odstrčeného na boku stojaceho pešiaka g2, ktorý po vzore svojho spolubojovníka c2 veľkoryso v úlohe generála štyrmi zásahmi všetko ukončil (A. Kalita, Bratislava).

Odmenu za správne riešenie dostane Ľ. Lehen z Bratislavy a J. Ložek z Lukáčoviec.Skladba č. 177

Vladimír Kos

I. cena

Šachové umění 1982

Mat 3. ťahom (6–7)Kontrolná notácia: biely Kg3 Df1 Sa4 Sd4 Je5 Jf5 (6), čierny Ke6 Sa5 Jc7 Jh8 Pb4 g5 h6 (7) – biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme šachovými publikáciami, ak nám pošlú správne riešenie na adresu redakcie FAKTY, Žabotova 2, 811 04 Bratislava. (ig)


Vzad <<  >> Vpred