Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(1.7.1998)


Uplynulo 30 rokov, čo vo Viedni zomrel popredný rakúsky šachový skladateľ, profesor matematiky, Josef Halumbirek (7. 3. 1891 – 22. 6. 1968) – významný teoretik logickej školy. Od roku 1920 zložil asi 600 skladieb a v Albumoch FIDE získal 41,5 bodu, no udelenia titulu medzinárodného majstra v kompozičnom šachu sa nedožil. Bol dlhodobým redaktorom kompozičnej časti časopisov Deutsche Schachzeitung a Österreichische Schachzeitung. V rokoch 1937–1942 uverejnil na pokračovanie v Deutsche Schachzeitung teoretické dielo "Buch der Vorplanprobleme". Zložil doteraz najdlhšiu minimálku s výzvou mat 130. ťahom. Tá dnešná (biely má okrem kráľa iba jeden kameň) č. 178 je samozrejme jednoduchšia, ale je zase spracovaná v syntéze s rímskou témou (čierny v hlavnom pláne 1.Da1? má proti hrozbe 2.K:f2 mat účinnú obranu 1...Se3! 2.Dd1 d4!; v obrane po úvodníku sa čSf4 premiestní tak, že jeho nová obrana proti uskutočnenému hlavnému plánu je už neúčinná). Veríme, že vás táto roztomilá štvorťažka dlho nepotrápi.

Riešenie skladby č. 171 (Giöbel) z č. 19/1998. 1.Vb3 tempo, 1...Se3 2.f:e3 mat, 1...Sg3 2.f:g3 mat, 1...Kd2 2.f3 mat, 1...Sg5(h6) 2.f4 mat. Zábavné miniatúrne albino, keď ujo čierny strelec sa schováva a chlapček biely pešiak ho hľadá (A. Kalita, Bratislava). Na miniatúrku bohatý obsah. Albino a ešte hra sekundárnej hrozby a štyroch predĺžených obrán a aj dve blokovania poľa (B. Moravčík, Banská Bystrica).

Odmenu za správne riešenie dostanú I. Bandžuch zo Spišskej Novej Vsi a A. Prievalský z Prievidze.Skladba č. 178

Josef Halumbirek

II. cena

Schach 1958

Mat 4. ťahom (2–8)Kontrolná notácia: biely Kf1 Db2 (2), čierny Kh1 Sa8 Sf4 Pa6 b5 d5 f2 h2 (8) – biely začne a dá mat najneskôr štvrtým ťahom. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme šachovými publikáciami. (ig)


Vzad <<  >> Vpred