Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(26.8.1998)


Dnešná dvojťažka č. 186 sa riešila na 41. majstrovstvách sveta v riešení šachových skladieb v Saint–Petersburgu a narobila viacerým riešiteľom nemalé starosti. V pôvodnej skladbe stojí bPc2 na b2 a to malo asi za úlohu pomýliť tých riešiteľov, ktorí si veľa pamätajú. A tak riešenie s bPb2 je v č. 186 iba zvodnosťou. Autor dvojťažky, anglický šachový skladateľ Godfrey Heathcote (20. 7. 1870 – 24. 4. 1952) skladal pod vplyvom českej školy úlohovej, no vynikal aj v strategickej dvojťažke. V Albumoch FIDE posmrtne získal 13,5 bodu. Zbierka jeho skladieb vyšla v roku 1918 v známej vianočnej sérii Whiteových 44 kníh pod názvom "Chess Idylls".

Riešenie skladby č. 178 (Halumbirek) z č. 26/1998. Hlavný plán 1.Da1? hrozí 2.K:f2+ Sc1 3.D:c1 mat, viazne na 1...Se3! 2.Dd1? d4! Preto najskôr prípravný plán 1.Dh8 hrozí 2.D:a8 a 3.D:d5 mat, 1...Sb8 2.Da1 Sa7 3.Dd1 d4 4.K:f2 mat, 2...Sg3 3.Ke2+ Kg2 4.Df1 mat (1...Sb7 2.Dg7, 1...Sc6 2.Dc3). Spojenie viacerých, vo svojom žánri cenných ideí, pekný súboj dámy s čiernopoľným strelcom, ale aj (autorom asi nepovažované za podstatné) blokovanie poľa g3 vo vedľajšom variante. To sú nesporné kvality, ktoré neznižuje ani frekventovanosť vtedajšieho obsahu (B. Moravčík, Banská Bystrica). Skladba je roztomilá a hravá ako malé dieťa – potešila aj starších (A. Kalita, Bratislava).

Odmenu za správne riešenie dostane V. Škerlík zo Spišskej Novej Vsi a V. Haluška z Bratislavy.Skladba č. 186

Godfrey F. Heathcote

I. cena

East Central Times 1890 (verzia)

Mat 2. ťahom (10–8)Kontrolná notácia: biely Kd1 Da3 Vf4 Sg1 Sh1 Jd4 Jh3 Pc2 d6 h2 (10), čierny Ke5 Va6 Ve6 Sa7 Pa4 d2 e7 g6 (8) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme šachovými publikáciami, ak nám pošlú riešenie do 12 dní na adresu redakcie FAKTY, Žabotova 2, 811 04 Bratislava. (ig)


Vzad <<  >> Vpred