Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(29.4.1998)


Ako sme už nedávno písali (skladba č. 163 – Z. Mach, jej riešenie nájdete na inom mieste rubriky), téma albino spočíva v štyroch variantoch s rôznym ťahom bieleho pešiaka, stojaceho na druhom rade. Popredný anglický šachový skladateľ a autor výbornej knihy o kompozičnom šachu "Chess Problems: Task and Records" (1995) – Jeremy Christopher Morse (nar. 1928), ukázal v dvojťažke č. 170, že táto téma sa dá spracovať aj v modernom šate. Podarilo sa mu to hneď dvojnásobne: raz vo forme zdanlivých hier 1...Vb3 2.c:b3 mat, 1...Vc4 2.c3 mat, 1...Vc5 2.c4 mat, 1...Vd3 2.c:d3 mat a potom v riešení, čo už prenecháme na našich čitateľov. Skladba bola zložená podľa úlohy Alaina Campbella Whiteho (3. 3. 1980 – 23. 4. 1951) z roku 1941, známeho amerického skladateľa a šachového mecenáša.

Riešenie skladby č. 163 (Mach) z č. 11/1998. 1.Dd1 tempo, 1...V:a3 2.c4 mat, 1...Vb3 2.c:b3 mat, 1...Vd3 2.c:d3 mat, 1...V:c5 2.c3 mat a ešte piaty modelový mat po obrane 1...V:c2 2.D:c2 mat. Kompozičný šach je v malom ako nekonečný vesmír nevyčerpateľný a nikdy dokonale neprebádaný. V tejto skladbe na tému albino malá planétka bPc2 štyrikrát zažiarila v jagavom svetle (A. Kalita, Bratislava). Téma je známa, ale modelové maty sú prednosťou (Ing. J. Karel, Praha).

Odmenu za správne riešenie dostane A. Kalita z Bratislavy a B. Moravčík z Banskej Bystrice.

Pri príležitosti medzinárodného šachového turnaja "Slovak Open Hlohovec" sa uskutoční v nedeľu, dňa 10. mája o 10. hod. v ZK Slovakofarma Hlohovec. Železničná 12 už V. ročník riešiteľskej súťaže. Bude sa riešiť päť šachových problémov v časovom limite 90 minút Na prvých troch riešiteľov čakajú finančné ceny 500, 300 a 200 Sk. Prihlásiť sa možno ešte aj tesne pred začiatkom súťaže.Skladba č. 170

Christofer Jeremy Morse

The Guardian 1960

Mat 2. ťahom (9–5)Kontrolná notácia: biely Ka5 Db1 Va4 Vb5 Sb8 Pc2 d2 e6 g2 (9), čierny Ke4 Vc3 Sd4 Pe2 g5 (5) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme šachovými publikáciami, ak nám pošlú správne riešenie. (ig)


Vzad <<  >> Vpred