Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(22.4.1998)


Uplynulo 80 rokov od narodenia medzinárodného veľmajstra v kompozičnom šachu – v histórii najúspešnejšieho českého šachového skladateľa – Vladimíra Pachmana (16. 4. 1918 – 8. 8. 1984). Bol bratom známeho veľmajstra a disidenta Luděka Pachmana (nar. 11. 5. 1924). Celkove zložil vyše 1200 skladieb, prevažne trojťažiek a mnohoťažiek z oblasti českej školy úlohovej. V Albumoch FIDE získal 112,33 bodu, čo je doteraz v historickej tabuľke dvanáste miesto na svete. Bol redaktorom kompozičnej časti Šachového umenia 1950 a Československého šachu 1952–53 a 1958–65. Napísal knihy "Problémový šach" (1950), "Šachová úloha" (1953), "Vybrané šachové skladby V. Pachmana" (1972) a "Vybrané šachové skladby" (1980). V dnešnej trojťahovej ukážke č. 169 z jeho tvorby zaujmú tiché druhé ťahy bieleho v tematických obranách, ktoré sa končia troma modelovými matmi bPd2, s dvojnásobným využitím väzby čPc4.

Riešenie skladby č. 162 (Anderson) z č. 10/1998. 1.Kd6 hrozí 2.Db7 mat, 1...Vd3+ 2.Sd5 mat, 1...Vg6+ 2.Se6 mat, 1...Kb4 2.K:c6 mat, 1...Kb6 2.Sc2 mat. "Len" štyri najvýkonnejšie biele figúry (z toho tri sa nepohnú z miesta) a gejzír silných emotívnych motívov (B. Moravčík, Banská Bystrica). Zaujímavé paradoxy: čierny šachuje a zatarasuje, biely bráni a matuje (A. Kalita, Bratislava).

Odmenu za správne riešenie dostane Z. Kartusková zo Spišskej Novej Vsi a A. Prievalský z Prievidze.

Ďalšie stretnutie bratislavského krúžku kompozičného šachu sa uskutoční v piatok dňa 24. apríla 1998 od 18. hod v Dome kultúry Ružinov, miestnosť č. 275. Vítaní sú aj mimobratislavskí záujemcovia o novinky z oblasti kompozičného šachu. Môžete sa napríklad dozvedieť, ktoré skladby našich autorov budú Slovensko pravdepodobne reprezentovať v 6. svetovej súťaži (6. WCCT).Skladba č. 169

Vladimír Pachman

I. cena

Československý šach 1962

Mat 3. ťahom (6–12)Kontrolná notácia: biely Kb7 Db4 Sd3 Sf4 Jc5 Pd2 (6), čierny Kd4 Vh6 Sf1 Jg3 Jh7 Pb2 b5 c4 d5 e7 g6 h4 (12) – biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme šachovými knihami, ak nám pošlú riešenie do 12 dní na adresu redakcie FAKTY, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACH. (ig)


Vzad <<  >> Vpred