Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(4.3.1998)


Minulý mesiac uplynulo 100 rokov, čo sa v Južnej Afrike narodil významný anglický šachový skladateľ a medzinárodný majster v kompozičnom šachu – Gerald Frank Andersson (23. 2. 1898 – 23. 8. 1983). Dlho žil aj v Taliansku. Celkove zložil vyše 500 skladieb rôzneho žánru. Veľká časť jeho tvorby je z oblasti českej školy úlohovej (trojťahové samomaty skladal už od roku 1915). Mimoriadne vynikol v úlohách podľa pravidiel tzv. vojnového šachu (exošach, pri ktorom je hráč informovaný o ťahoch súpera len predpísanými hláseniami rozhodcu, pričom každý hráč má vlastnú šachovnicu a skutočná partia sa odohráva na rozhodcovej šachovnici). V Albumoch FlDE získal 43,17 bodu. Napísal o kompozičnom šachu tri knihy: "Adventures of my Chessmen" (1924), "Are there any?" (1959) a "Memorial to V. L. Eaton" (1971). Dnešná jeho dvojťahová ukážka č. 162 z jeho tvorby je z klasickej kuchyne a po zásluhe sa umiestnila aj v retrospektívnom Albume FIDE 1914–44/I.

Riešenie skladby č. 155 (Grasemann) z č. 3/1998. Hlavný plán 1.c4? hrozí 2.De3 mat nevychádza pre jedinú účinnú obranu 1...Sb6! Preto biely uskutoční najskôr prípravný plán 1.Kg7 s hrozbou 2.Sg2+ Kf5 3.Dh3 mat. Po obrane 1...Vd4! už nejde 2.Sg2+? Kf5 3.Dh3+ Vg4+!, ale výjde hlavný plán 2.c4! hrozí 2.De3 mat, 2...b:c3 e.p. 3.Db7 mat, 2...V:c4(d3) 3.Dd3 mat, 1...Vf8+ 2.K:g8 a 3.Dd3 mat. Novonemecká škola v podaní aj tejto trojťažky pripomína šachovú filozofiu, rovnajúcu sa ťažkým šachovým partiám. Autori týchto skladieb museli iste vynaložiť veľa času a práce, kým sa im taká náročná úloha podarila zložiť. Ku skladbe sa stále vraciam a vychutnávam jej náročnosť (A. Kalita, Bratislava).

Odmenu za správne riešenie dostane L. Packa z Galanty a L. Salai z Martina.Skladba č. 162

Gerald Frank Anderson

I. cena

Il Secolo 1921

Mat 2. ťahom (5–6)Kontrolná notácia: biely Kc7 De7 Va3 Vb1 Sb3 (5), čierny Kb5 Vg3 Sh7 Pc3 c6 f7 (6) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami o šachu, ak nám pošlú riešenie do 12 dní na adresu s poznámkou ŠACH. (ig)


Vzad <<  >> Vpred