Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(14.1.1998)


Uplynulo 80 rokov od narodenia významného nemeckého šachového skladateľa – Herberta Grasemanna (21. 12. 1917 – 21. 6. 1983). Skladal hlavne mnohoťažky novonemeckej školy, ktorá zdôrazňuje logickú kombináciu v spojení s účelovou čistotou, resp. ekonómiou. Celkove zložil asi 200 skladieb a získal 80 vyznamenaní, z toho 50 cien. V Albumoch FlDE dosiahol 21,83 bodu. Napísal šesť kníh o kompozičnom šachu: dva diely "Problemschach" (1955 a 1959), "Problem–Juwelen" (1964), "Schach ohne Partner" (1977), "Eines Reverends Einfall, der Geschichte machte" (1981). Posledná "Die Kunst des Mattsetzens" (1983) vyšla už po jeho smrti pod pseudonymom "Arne Mangs" (prešmyčka jeho priezviska). Trojťažka č. 155 obsahuje tzv. hlavný plán (Hauptplan), t. j. kombináciu, ktorá bezprostredne nevedie k cieľu pre jedinú účinnú obranu. Biely preto uskutoční inú kombináciu, tzv. prípravný plán (Vorplan), ktorej jediným účelom je znemožniť čiernu účinnú obranu (tzv. účelová čistota). Takto pripravený hlavný plán už vyjde. Ako nájsť správny prípravný plán už prenecháme na našich riešiteľov.

Riešenie problému č. 147 (Gvozdják) z č. 45/1997. Zvodnosť 1...D:g5 hrozí 2.Vc3 (A) mat, 1...Kd4 2.Vc4 (B) mat, 1...Kf2 2.Vc2 (C) mat, viazne na 1...b6! Rieši 1.S:b7 hrozí 2.Vc4 (B) mat, 1...Kd4 2.Vc2 (C) mat, 1...Kf2 2.Vc3 (A) mat (1...K:f4 2.D:g5 mat). Napriek peknému cyklu motivácia vo fázach pripomína skôr voľné zámeny hier, ako priame (B. Moravčík, Banská Bystrica). Jeden z najlepších našich súčasných skladateľov tvorí výborné šachové úlohy, ktoré po zásluhe majú odozvu aj za hranicami našej vlasti. Škoda, že sa mu k tomu nepodarilo priblížiť v riešiteľskej súťaži MS v chorvátskej Pule (A. Kalita, Bratislava).

Odmenu za správne riešenie dostane M. Omelka zo Šurian a Z. Kartusková zo Spišskej Novej Vsi.Skladba č. 155

Herbert Grasemann

Schach–Expres 1947

Mat 3. ťahom (7–8)Kontrolná notácia: biely Kh7 Db3 Va4 Sh3 Sh6 Jb2 Pc2 (7), čierny Ke4 Vd8 Sc7 Ja6 Jh8 Pb4 e5 f7 (8) – biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme. (ig)


Vzad <<  >> Vpred