Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(5.11.1997)


Na tohtoročnom 40. svetovom kongrese kompozičného šachu v chorvátskej Pule vzbudil veľký záujem nový zväzok Albumu FIDE 1989–1991. Na 684 stranách je v ňom zaradených 937 úloh a 119 štúdií, za čo sa rozdávalo 1135,33 bodu. Víťazný Petko Petkov z Bulharska získal 38 bodov. Slovenskí autori dostali 33,83 bodu (2,98 percent), čo je kvalitný výsledok. Najúspešnejším skladateľom je Peter Gvozdják, ktorý dosiahol 14,5 bodu, čím splnil normu na udelenie titulu majstra FIDE. Nasledujú Š. Sovík 5, M. Hlinka 2,5, J. Brabec, E. Klemanič, Ľ. Lehen a J. Valuška 2, K. Mlynka a C. Opalek 1, L. Salai jr. 0,83, Z. Labai a S. Vokál 0,5. Celkové poradie našich autorov za obdobie 1914–1991 je nasledovné: 1. J. Valuška 30,5, 2. J. Brabec 26, 3. P. Gvozdják 24,83, 4. Š. Sovík 20,5, 5. I. Kiss 18,5, 6. A. Pituk 18,17, 7. Z. Labai 16,5, 8. K. Mlynka 16, 9. R. Réti 15, 10.–11. B. Formánek a Ľ. Lačný 14, 12. A. Ančin 13, 13.–14. M. Hlinka a Ľ. Lehen 10, 15. L. Salai jr. 6,5, 16. L. Salai sr. 4, 17.–18. B. Idunk a E. Klemanič 3 atď. Z dielne Ing. arch. Petra Gvozdjáka (nar. 16. 11. 1965) sme vybrali dnešnú dvojťažku č. 147, v ktorej nájdete spracovanú Lačného hrozbovú tému po tematických obranách 1...Kd4 a 1...Kf2 vo zvodníkovej a skutočnej fáze.

Riešenie problému č. 138 (Barnes) z č. 36/1997. Zvodnosť 1.Vd5? hrozí 2.Dg2 mat a 2.Je5 mat, 1...V:d5, S:d5 2.Dg2, Je5 mat, viazne na 1...V:g6! Rieši 1.Jd5 hrozí 2.Df3 mat a 2.Vg5 mat, 1...V:d5, S:d5, V:f5, J:f5, K:f5 2.Df3, Vg5, Dg2, Je5, Dh3 mat. Pekná spomienka na Jefima Ruchlisa, ktorý pred päťdesiatimi rokmi vytvoril dnes už známu tému "zámena obrán" (A. Kalita, Bratislava). Úplný Ruchlis s dvojnásobným Nowotným i blokovaním poľa f5 (B. Moravčík, Banská Bystrica).

Odmenu za správne riešenie dostane R. Brath z Nitry a R. Košovský z Radobice.Skladba č. 147

Peter Gvozdják

II. cena

Slovenský denník 1990–91

Mat 2. ťahom (13–5)Kontrolná notácia: biely Kd1 Dh6 Vc5 Vg1 Sa6 Sa7 Jc1 Jf6 Pc6 e5 f4 g2 h4 (13), čierny Ke3 Pb7 c7 f5 g5 (5) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme šachovými knihami, ak nám pošlú riešenie do 12 dní na adresu redakcie. (ig)


Vzad <<  >> Vpred