Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(10.8.1979)


Problém č. 1095 – originál

Marián Krbúšik, Nitra

Mat 2. ťahom


Problém č. 1096 – originál

Jozef Taraba, Kežmarok

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 1095: b. Kg8 Sd7 Sf8 Jd2 Jd5 Pd4 f6 h2 (8), č. Kg5 (1), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1096: b. Kb1 Da3 Ve1 Vg6 Sh4 Je3 Pc3 d3 e4 e7 g4 (11), č. Ke5 Va7 Vb7 Ja6 Jc5 Pb5 f4 h6 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom. Veľmi starý námet prvej dvojťažky osviežujú zvodnosti 1.Jf3+? a 1.Je4+? Jeden z najlepších slovenských šachových skladateľov sa predstavuje tentoraz cyklickou zámenou matov v hrozbovej forme so zvodnosťou 1.Vc6? Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1086 (Pituk) z 29. júna: Zdanlivé hry 1...Jd6, Jf6 2.V6c5, Vgd4 mat, zvodnosť 1.Vgc4? hrozí 2.e4 mat, 1...Jd6, Jf6, Jc5 2.V4c5, Vcd4, V4:c5 mat, 1...Vh4!, riešenie 1.V6c4 hrozí 2.e4 mat a po rovnakých obranách maty s rovnakým označením, ale druhou vežou (navyše 1...De5, b:c4 2.J:e7, d:c4 mat). Zaujímavý príklad pre diskusiu o tom, čo je a nie je zámena matov.

Riešenie problému č. 1087 (Lokaj) z 29. júna: Zdanlivé hry 1...Jc7 2.Da1+, 1...g:f5 2.D:f5+, riešenie 1.Db8 hrozí 2.D:d6 mat, 1...Jc7 2.Dh8+ f6 3.D:f6 mat, 2...Ke6 3.Df6 mat, 1...g:f5 2.V:e6+ f:e6 3.Dh8 mat, 2...K:e6 3.De8 mat, 2...Kd4 3.Db6, a7 mat. Pekný pokus o zámenu hier – teraz by mal autor spracovať výraznejšiu kombinačnú myšlienku.

Knihy za riešenia problémov č. 1086 a 1087 vyhrávajú: Vojtech Kaščák, Gorlická E/1, 085 01 Bardejov, Gustáv Pekár, 980 61 Tisovec a Ľubomír Ridzoň, 976 56 Michalova 75.

* Majstrom ČSSR vo veľkej dáme sa stal V. Krišta, ktorý v užšom zápase porazil P. Mališa 2,5:1,5. Na ďalších miestach majstrovstiev skončili P. Jeřábek, P. Kadeřábek, I. Marek a J. Sedláček. Je zaujímavé, že o podujatiach našich dámistov sa dozvedáme z podrobných referátov v sovietskej tlači – naša sa k nim správa stále macošsky.


Vzad <<  >> Vpred