Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(21.9.1979)


Problém č. 1103 – originál

Štefan Todek, Lisková

Mat 2. ťahom

 


Problém č. 1104 – originál

Ivan Kiss, Kežmarok

Mat 2. ťahom

a) diagram b) otočiť okolo dKontrolná notácia. 1103: b. Kd7 Dc3 Ve8 Vg6 Se7 Sh7 Jd6 Je2 Pb6 f4 g2 g4 (12), č. Kd5 Vb4 Vf8 Jf7 Jh8 Pa5 a6 b7 e5 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1104: b. Ka5 Dd4 Vc8 Vg8 Sg4 Ja7 Jg7 Pa6 f4 g6 (10), č. Kd6 Sd7 Pc6 c7 d5 e6 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom. Prvá dvojťažka obsahuje zdanlivé hry 1...Ve4, V:b6, Jf7~ 2.D:a5, Dc4, D:e5 mat, tému druhej objavíte, keď si vedľa seba napíšete riešenie pozície na diagrame a po otočení okolo stĺpca d (t. j. b. Kg5 atď.). Riešenie oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1095 (Krbúšik) z 10. augusta: Zvodnosti 1.Jf3+? Kh5 2.Jf4 mat, 1...Kg6!, 1.Je4+? Kg6 2.Jf4 mat, 1...Kh5!, čo možno nazvať "recipročná zámena matu a vyvrátenia"; v riešení sa mat objaví ako úvodník a zvodníky ako maty, ale po iných obranách: 1.Jf4 tempo 1...Kh4, K:f6 2.Jf3, Je4 mat (1...K:f4 2.Sh6 mat). Sme zvedaví, čo na tento zaujímavý objav "na pôjde" povie rozhodca.

Riešenie problému č. 1096 (Taraba) z 10. augusta: Zvodnosť 1.Vc6? hrozí 2.Sf6 mat, 1...Je6, J:e4 2.Dd6, d4 mat, 1...J:d3!, riešenie 1.Jd5 hrozí 2.d4 mat, 1...Je6, J:e4 2.Sf6, Dd6 mat. Hrozbová Lačného téma s (aickými) hrozbovými paradoxami. Výborná moderná dvojťažka, ašpirujúca na cenu.

Knihy za riešenie problémov č. 1095 a 1096 vyhrávajú: Jozef Andrášik, Jókaiho 15, 984 01 Lučenec, Bohuš Behul, Krajinská 2958/44, 921 01 Piešťany a Jozef Šály, Bezručova 957/26, 900 31 Stupava.

* Po šesťročnej prestávke bola nedávno obnovená tradícia priateľských zápasov ZSSR a Holandska, dvoch najsilnejších štátov vo veľkej dáme. Hrali sa tri zápasy a vo všetkých zvíťazili domáci: v Leningrade 12 1/2 : 5 1/2, v Moskve 10 1/2 : 7 1/2 a 8:7, celkové skóre teda bolo 31:20.

* Ďalšie stretnutie záujemcov o šachové problémy sa uskutoční vo štvrtok 27. septembra t. r. o 18. hod. v Klube Planéta na Drieňovej ulici (Bratislava-Ostredky).


Vzad <<  >> Vpred