Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 3. 5. 1983)


Problém č. 397

Luboš Kopáč

I. cena

Szachy 1966

Biely vyhráKontrolná notácia: b. Kd7 Je5 Pa3 d6 (4), č. Kb2 Sh7 Pa5 e3 (4), biely začne a vynúti výhru. Dokončenie riešenia pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 390 vyhrávajú: Ľubomír Gazdarica z Bratislavy, Peter Chmelár z Levíc a Zoltán Máté z Gemerského Sadu.

Riešenie problému č. 394 (Pachman): 1.Ka2+! Ka4 2.Sd1+ Ka5 3.Sd2+ Ka6 4.Se2+ Ka7 5.Se3 Ka8 6.Sf3+ V8c6 7.Vb6 Va5+ 8.Kb3 Vb5+ 9.Ka4 a vyhrá. Po naháňačke kráľa vzniká originálna záverečná pozícia s postupným využitím väzieb oboch veží.

Vo veku necelých 75 rokov zomrel nedávno v Liberci významný český skladateľ štúdií Luboš Kopáč (29. 9. 1908 – 11. 3. 1983), povolaním akademický maliar a profesor kreslenia, ešte nedávno člen predsedníctva Sekcie kompozičného šachu federálneho šachového zväzu a vedúci redaktor Šachového umenia. Z jeho tvorby (asi okolo 150 skladieb) vyberáme jemnú a pomerne náročnú štúdiu, ktorá získala najvyššie ocenenie v turnaji poľského mesačníka. Začiatok riešenia je tento: 1.Jc4+ (treba zabrániť prístupu čierneho strelca na diagonálu c8–h3, pochrániť na chvíľu Pa3 a dobyť nebezpečného Pe3) Kb3 (kráľ sa musí ponáhľať na a4, aby pomohol svojmu strelcovi na diagonálu b5–e8) 2.J:e3 Sd3! 3.Kc6! (ináč 3...Sb5 s remízou) Ka4! – zvyšok riešenia (do siedmeho ťahu) prenechávame našim riešiteľom.


Vzad <<  >> Vpred