Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(25. 6. 1992)


Problém č. 2233

Sergej Tkačenko, Ukrajina

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+7=13)


Problém č. 2234

Ladislav Knotek, Česko

Šachové umění 1950, oprava

Mat 3. ťahom (5+5=10)Kontrolná notácia: 2233: bKa8 Da6 Vf2 Jf5 Jf7 Pe3 (6), čKe4 Vg1 Sb1 Sb4 Pd4 d5 g5 (7) – dvojťažka, 2234: bKg6 Db2 Vd4 Jf4 Pf2 (5), čKe5 Sf8 Pc4 c5 e7 (5) – trojťažka.

V č. 2233 nájdete zámenu troch matov spracovanú vo forme tematickej zvodnosti a riešenia. Utajená trojťažka č. 2234 je z oblasti českej školy úlohovej – z príležitosti významného jubilea jej popredného predstaviteľa.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 2212 (Bakcsi) z 9. 4. 1992. Zvodnosti 1.J:g4?, h:g4?, h4? viaznu postupne na 1...Jc4!, Jd4!, Je4! Rieši 1.Sc6 hr. 2.D:g4+ Ke5 3.Vd5 mat, 1...Dc4 2.J:g4 S:f6+ 3.V:f6 mat, 1...Dd4 2.h:g4 S:f6+ 3.V:f6 mat, 1...De4 2.h4 S:f6+ 3.V:f6 mat. Antiduál vo výbere druhého ťahu, zhodná geometria čiernych obrán a tematických hrozieb v treťom ťahu, variantová motivačná jednota – unikát v štýle Lošinského, Rudenka alebo Vukčevića (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 3 body.

Riešenie problému č. 2213 (Lichomanov a Cyrulik) z 16. 4. 1992. Zdanlivé hry 1...J~, c5 2.Db8, Db6 mat. Zvodník 1.Sg4? hr. 2.Vd7 (A) mat, viazne na 1...Ve6! Zvodnosť 1.S:d4? hr. 2.S:e5 mat, 1...e:d4 2.Dh2 mat, viazne na 1...d:e4! Zvodnosť 1.Db3? tempo, 1...D:e4 2.Vd7 (A) mat, viazne na 1...g4! Zvodnosť 1.Sg3? (B) tempo, 1...d:e4, g4 2.D:d4 (C), S:e5 mat, viazne na 1...f2! Rieši 1.D:d4 (C) tempo, 1...J~, c5, g4, e:d4 2.Dc5, D:d5, D:e5, Sg3 (B) mat (1...V~, Ve6!, Vh6! 2.Vf6, Vd7, V:h6 mat). Nič komplikované (P. Filippi, Bratislava). Všehochuť so zámenami matov, voľnými zámenami i polovica Dombrovskisa, ale ťažko určiť dominantný motív (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred