Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(16. 4. 1992)


Problém č. 2213

Jurij Lichomanov a

Stepan Cyrulik, Rusko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+11=22)


 

Problém č. 2214

Edgard J. Tschéléli, Veľká Británia

The British Chess Magazine 1957

Mat 3. ťahom (8+6=14)Kontrolná notácia: 2213: bKf8 Db2 Vf7 Vh5 Sc8 Sf2 Ja6 Pa4 d3 e4 g7 (11), čKd6 Vg6 Sa8 Jb7 Pa5 c6 d4 d5 e5 f3 g5 (11) – dvojťažka, 2214: bKd7 Da3 Vh1 Sg7 Pa2 a4 d4 e6 (8), čKa1 Sb1 Pa5 b2 d6 e7 (6) – trojťažka.

V č. 2213 si okrem zdanlivých hier 1...J~, c5 všimnite aj dve tematické zvodnosti. Utajená trojťažka č. 2214 má jednu zaujímavú zvodnosť, snáď sa na nej veľa riešiteľov nepotkne.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 2186 (Dooren) z 9. 1. 1992. Zvodnosť 1.Sf6? hr. 2.Ve4 (A) mat, 1...Jc5, J:d6, Jc3, Vg4 2.Jb5 (B), S:e5 b:c3, Df2 mat, viazne na 1...Vge3! Rieši 1.Df6 hr. 2.Jb5 (B) mat, 1...V:d3, J:d6, Jc3 2.Ve4 (A), D:e5, b:c3 mat. Zámena funkcií hier bez medailových ambícií (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane Vincent Škerlík, E. M. Šoltésovej 25, 052 01 Spišská Nová Ves.

Riešenie problému č. 2187 (Šajgarovski) z 16. 1. 1992. Zvodnosť 1.Jc5? (A) hr. 2.D:f7 mat, 1...f:g6, Jh6 2.Sg8, Je3 mat, viazne na 1...Kc4! Nejde 1.D:f7? (B) hr. 2.Jc5 (A) mat, pre 1...K:e4! Rieši 1.Dg8 tempo, 1...f6, K:e6, J~, K:e4 (e:d4, f:e6) 2.Jc5 (A), D:f7 (B), V:e5, Da8 mat. Nič moc (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane Ladislav Mészáros, Obrancov mieru 23, 947 01 Hurbanovo.

Riešenie problému č. 2188 (Šajgarovski) z 16. 1. 1992. Pokusy 1.Dg7?, Dg3?, Jf5? viaznu postupne na 1...Jd3!, V:h1!, h:g4! Rieši 1.Dg5 hr. 2.V:e5 mat, 1...Jd3, Jd5, Jg6 2.Vc4, Jc5, Df5 mat. Vtipná skladba (A. Derfényi, Spišská Nová Ves). Odmenu za správne riešenie dostane Bohuslav Moravčík, Tr. Hradca Králové 2, 974 00 Banská Bystrica.


Vzad << >> Vpred