Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(23. 4. 1992)


 

Problém č. 2215

Ján Valuška, ČSFR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+11=19)


Problém č. 2216

Ottmar Weiss, Rakúsko

pseudonym Nemo

I. cena, Lusatia–Turnier 1885

Mat 3. ťahom (8+5=13)Kontrolná notácia: 2215: bKb3 Dc2 Ve1 Sb4 Sc8 Jc6 Jg3 Pd4 (8), čKd5 Db6 Vh6 Sf2 Sg8 Pb5 c7 f5 f6 g5 h7 (11) – dvojťažka, 2216: bKe7 Dg2 Je4 Pb3 b5 c2 d4 f2 (8), čKd5 Ja4 Pb6 g4 h4 (5) – trojťažka.

V č. 2215 od medzinárodného majstra FIDE Jána Valušku zo Zvolena (21. 9. 1947) objavíte okrem hrozbovej Lačného témy aj syntézu iných tém. Č. 2216 je z oblasti modelových matov – za každý neuvedený variant končiaci sa modelovým matom budeme strhávať 1 bod.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 2189 (Senkus) z 23. 1. 1992. Zdanlivé hry 1...D:f8+, V:e3+ 2.S:f8, D:e3 mat. Rieši 1.Dg7 hr. 2.De7 mat, 1...D:f8+, V:e3+, D:g7, Vd2 2.D:f8, S:e3, Je6, Vc3 mat. Jednoduchá zámena matov po šachoch bielemu kráľovi (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane Anton Liday, 956 33 Chynorany 83.

Riešenie problému č. 2190 (Senkus) z 23. 1. 1992. Pokusy 1.Vg4?, Vec4?, Vc2?, Vg6?, Vd6? Vf6? viaznu postupne na 1...Sc5!, Db1!, Sc5!, Db1!, Db1!, Sc5! Rieši 1.Ve7 hr. 2.Vc4 mat, 1...Db1, Db3, Dd5, De6, Db7, Dg8 2.Vc2, Jc2, Jd3, Vc:e6, Jef3, Jeg2 mat. Zaujme úžasná mobilita čiernej dámy v supervzdušnej pozícii (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane Ing. Ladislav Brachtl, H. Meličkovej 13, 841 05 Bratislava.

* Ako nás upozorňuje šéfredaktor martinského šachového bulletinu MAT–PAT Ladislav Salai, je R. Senkus z Litvy svetovou "jedničkou" v plagiátorstve šachových skladieb. Vyrába zrkadlové pozície Lošinského, Kubbeľa, Guľajeva a iných významných zahraničných autorov. Prosíme preto všetkých čitateľov našej rubriky, aby nám poskytli dôkazy o nečestnom postupe tohto "tiež" autora.


Vzad << >> Vpred