Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(4.6.2008)Skladba č. 449Michail Kormiľcev

Redkie žanry 1995

Biely remizuje (2–14)Kontrolná notácia: b. Kd1 Jc3 (2), č. Ka1 Vb1 Vc2 Sc1 Ja2 Ja3 Pa4 b2 b3 b4 c4 d2 d3 d4 (14), biely začne a vynúti remízu.

Ruský šachový skladateľ Michail Konstantinovič Kormiľcev (nar. 23. novembra 1952) sa začal zaoberať kompozičným šachom r. 1985, najprv riešením a od roku 1990 skladaním. Je autorom vyše 100 skladieb rozličných žánrov (aj mnohoťahových samomatov a ornamentálnych skladieb, menej štúdií). V skladateľských súťažiach získal vyše 25 vyznamenaní, z toho 6 cien (dve prvé).

Riešenie šachovej skladby: 1.Jb5 Jc3+ (1...c3 2.J:a3 b:a3 pat) 2.J:c3 Jb5 3.J:b5 Ka2 4.Jc3+ Ka3 5.Jb5+ Ka2 6.Jc3+ Ka1 remíza opakovaním ťahov, resp. po braní jazdca patom, ale ideou je zrejme počiatočné štvorcové postavenie.


Vzad <<  >> Vpred