Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(3.9.2008)Skladba č. 450Jurij Lazarev

I. cena

Na smenu! 1963

Mat 2. ťahom (8–11)Kontrolná notácia: b. Kc8 De7 Vc1 Vf3 Sg2 Sg3 Jf4 Pa4 (8), č. Kc6 Dh7 Vb2 Sb1 Sc5 Jd8 Jf8 Pb6 b7 d4 e6 (11), biely začne a dá mat druhým ťahom.

Ruský šachový skladateľ Jurij Aršakovič Lazarev (nar. 18. februára 1923) sa začal kompozíciou zaoberať r. 1958. Je autorom do stovky skladieb, s vysokou prevahou strategických a novostrategických dvojťažiek, ale ojedinele aj trojťažiek a mnohoťažiek. V skladateľských súťažiach získal okolo 40 vyznamenaní, z toho 10 prvých cien.

Riešenie šachovej skladby: Zvodnosti 1.Jd3? hrozí 2.Dd6 mat, 1...D:e7, Sc2 2.Vf2, Vf5 mat, 1...Vc2!, 1.Je2? hrozí 2.Dd6 mat, 1...D:e7, Vc2 2.Vd3, Vf5 mat, 1...Sc2!, riešenie 1.Jg6 hrozí 2.Dd6 mat, 1...Vc2, Sc2, D:e7 2.Vf2, Vd3, J:e7 mat (1...e5, Jf7, Kd5 2.Vf6, D:b7, Vf5 mat). Tzv. kolotočová zámena matov s motívom zacloňovania čiernych figúr.


Vzad <<  >> Vpred