Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(10.9.2008)Skladba č. 451Joseph G. Campbell

86 The Era 4.11.1855

Mat 5. ťahom (7–1)Kontrolná notácia: b. Ke1 Sh6 Jb5 Je3 Pc2 d4 h2 (7), č. Kf3 (1), biely začne a dá mat najneskôr piatym ťahom.

Anglický šachový skladateľ "prechodnej školy" Joseph Graham Campbell (máj 1830 – 1. januára 1891) začal tvoriť v roku 1854 a celkovo uverejnil 59 samostatných skladieb, z toho 31 trojťažiek, 26 mnohoťažiek, 2 štúdie, 1 samomat, a 1 štúdiu so 4 spoluautormi. Patril k pionierom kompozičného šachu, zúčastnil sa na prvej medzinárodnej súťaži The Era 1856 a v tzv. londýnskom turnaji 1862 získal cenu, ktorá však bola zrušená pre dodatočne nájdenú nekorektnosť.

Riešenie šachovej skladby: 1.Ja7! Ke4 2.Jc6 Kf3 3.Ja5 Ke4 4.Jb3 Kf3 5.Jd2 mat. Zrejme prvé spracovanie populárneho premiestňovacieho manévru jazdca, ktorý musí v každom druhom ťahu kryť pole d4, našlo mnohých nasledovníkov a "zlepšovateľov".


Vzad <<  >> Vpred