Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(17.9.2008)Skladba č. 452Ljubomir Anastasov

Schach-Echo 1961

Mat 2. ťahom (7–5)Kontrolná notácia: b. Kg3 Dh3 Sh4 Jd4 Jf1 Pc3 e5 (7), č. Ke4 Pc4 d5 g6 h5 (5), biely začne a dá mat druhým ťahom.

Macedónsky šachový skladateľ Ljubomir Anastasov (narodený 22. júna 1940) je autorom viac ako stovky skladieb rozličných druhov, väčšinou pomocných matov. V skladateľských súťažiach získal 27 vyznamenaní (z toho 15 cien), v Albumoch FIDE má 1,5 bodu. Bol riaditeľom štyroch známych medzinárodných súťaží Sredba na solidarnosta (v rokoch 1971-1976 a 2005-2006).

Riešenie šachovej skladby: "Biely na ťahu" (zdanlivé hry po každom ťahu čierneho) 1...Kd3, K:e5, g5 2.Kf4, De6, Df5 mat, 1.Dh2! hrozí 2.De2 mat (aj po 1...g5), 1...Kd3, K:e5 2.Dc2, Kf3 mat. Zámena dvoch matov so striedavým využitím kráľovskej batérie.


Vzad <<  >> Vpred