Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(24.9.2008)Skladba č. 453Zoran Gavrilovski

4. čestné uznanie

Wola Gulowska 1999

Mat 2. ťahom (9–8)Kontrolná notácia: b. Kh2 Dd5 Vg1 Jc5 Je4 Pb4 c3 d6 h3 (9), č. Ke2 Pb5 d2 d7 e3 f4 g2 h4 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom.

Macedónsky majster FIDE Zoran Gavrilovski (nar. 24. februára 1968) je autorom okolo 400 skladieb rozličných druhov, v skladateľských súťažiach získal 132 vyznamenaní, z toho 55 cien (21 prvých), v Albumoch FIDE dosiahol 23,5 bodu (do roku 2000). Je hlavným redaktorom časopisu The Macedonian Problemist a redakčne aj autorsky spolupracuje s ďalšími časopismi.

Riešenie šachovej skladby: Zdanlivé hry 1...Kf3, f3, d1~ 2.Dh5, Dd3, D:d1 mat, zvodnosť 1.Jd3? tempo 1...Kf3, f3 2.Jg3, Jf4 mat, 1...d1~!, riešenie 1.Jb3 tempo 1...Kf3, f3, d1~ 2.Jd4, D:b5, D:d1 mat. Trojfázová zámena dvoch matov v pozícii "biely na ťahu".


Vzad <<  >> Vpred