Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(1.10.2008)Skladba č. 454Mihailo Maranďuk

II. cena

Memoriál Bron 1998

Mat 4. ťahom, dvojníky (5–1)Kontrolná notácia: a) b. Kb2 Sb5 Sf2 Pb3 c4 (5), č. Kb4 (1), b) Pb3 premiestniť na a5, c) na d5, d) na e5; biely začne a dá mat najneskôr štvrtým ťahom.

Ukrajinský veľmajster Mihailo Maranďuk (nar. 17. januára 1949) patrí v súčasnosti do skladateľskej svetovej špičky. Je autorom značne viac ako 500 skladieb rozličných žánrov, ale osobitne vynikol v trojťažkách a mnohoťažkách. V skladateľských súťažiach získal okolo 150 cien (vyše 50 prvých), v Albumoch FIDE dosiahol 95,7 bodu (do roku 2000). Je niekoľkonásobným majstrom sveta a mnohonásobným majstrom Ukrajiny v uvedených disciplínach.

Riešenie šachovej skladby: a) 1.Sd7 Ka5 2.Ka3 Ka6 3.Sc8+ Ka5 4.b4 mat, b) 1.a6 Ka5 2.a7 Kb4 3.a8J Ka5 4.Se1 mat, c) 1.d6 Ka5 2.d7 Kb4 3.d8J Ka5 4.Jc6 mat, d) 1.e6 Ka5 2.e7 Kb4 3.e8D Ka5 4.De1 mat. Štyri modelové maty a tri premeny pešiakov v miniatúrnych štvorčatách.


Vzad <<  >> Vpred