Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(8.10.2008)Skladba č. 455Alexej Ivanovič Kotov

Zvláštne čestné uznanie

Zadači i eťudy 2003

Biely remizuje (4–6)Kontrolná notácia: b. Ka1 Vb2 Pb7 d4 (4), č. Ka6 Dd8 Se6 Pa2 a3 d6 (6), biely začne a vynúti remízu.

Ruský šachový skladateľ Alexej Ivanovič Kotov (30. marca 1928 – 18. novembra 2007) bol autorom okolo 80 skladieb, z toho 60 štúdií. V skladateľských súťažiach získal vyše 40 vyznamenaní, z toho 15 cien (5 prvých). V Albumoch FIDE dosiahol 6,7 bodu. Jeho tvorba vyniká výraznými kombinačnými ideami, s obľubou spracúval obete figúr a systematické pohyby.

Riešenie šachovej skladby: 1.b8J+! Ka5 2.Jc6+ Ka6 3.Jb8+ Ka7 (aby sa vyhol opakovaniu ťahov) 4.Jc6+ Ka8 5.Vb7!! (nestačí 5.V:a2? S:a2 6.J:d8 Sd5 a čierny vyhrá) 5...K:b7 6.J:d8+ Kb6 7.J:e6 remíza. Premena pešiaka na jazdca a obeť veže.


Vzad <<  >> Vpred