Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(15.10.2008)Skladba č. 456Jelisej K. Lebedkin

IV. cena

Die Schwalbe 1976

Mat 3. ťahom (11–8)Kontrolná notácia: b. Kh4 Dg5 Vd1 Sc6 Se1 Jc8 Jh1 Pb5 d3 g3 g4 (11), č. Kd4 Sd8 Jc7 Jh5 Pc5 e3 e7 g6 (8), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.

Ruský šachový skladateľ Jelisej Kondratievič Lebedkin (23. júna 1936 – 4. júla 1994) bol autorom približne 200 skladieb, predovšetkým trojťažiek a dvojťažiek, často v spoluautorstve. V skladateľských súťažiach získal okolo 90 vyznamenaní, z toho 30 cien, v Albumoch FIDE dosiahol 2,5 bodu. Najväčšiu pozornosť venoval témam obľúbeným v Rusku, ako napr. uralskej a tagilskej.

Riešenie šachovej skladby: 1.Kh3! tempo 1...c4 2.Dc5+ K:c5 3.d4 mat, 1...e2 2.De3+ K:e3 3.Sf2 mat, 1...e6 2.De5+ K:e5 3.Sc3 mat (1...e5 2.D:d8+ Jd5 3.D:d5 mat). Tri obete dámy po ťahoch pešiakov blokujúcich pole – z toho dve na poliach, ktoré pešiaci práve opustili.


Vzad <<  >> Vpred