Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(22.10.2008)Skladba č. 457Boris N. Nazarov

I. cena

Šachmaty 1961

Mat 2. ťahom (10–7)Kontrolná notácia: b. Kd6 Df7 Vb8 Vg3 Sb1 Sg1 Jc5 Jd1 Pc3 f4 (10), č. Kc4 Dd2 Vh6 Jf1 Pa5 d3 e6 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom.

Ruský šachový skladateľ Boris Nikolajevič Nazarov (26.10.1905 – 1982) uverejnil svoju prvotinu v roku 1937 a počas 45 rokov aktívnej činnosti vytvoril okolo 150 skladieb, prevažne dvojťažiek strategickej školy, v neskorších rokoch však aj niekoľko novostrategických. V skladateľských súťažiach získal desiatky vyznamenaní. Venoval sa aj výchove mladej generácie.

Riešenie šachovej skladby: Zvodnosť 1.J:d3? hrozí 2.Dc7 mat, 1...De3, Df2, D:d3+, Vh7 2.J3b2, Je5, S:d3, D:e6 mat, 1...Vh5!, riešenie 1.J:e6 hrozí 2.Dc7 mat, 1...De3, Df2, V:e6+, Vh7, Vh5 2.Sa2, S:d3, D:e6, Jg7, Jg5 mat. Syntéza zámeny obrán (s matmi S:d3, S:e6) so zámenou matov.


Vzad <<  >> Vpred