Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(29.10.2008)Skladba č. 458Jurij P. Ovčinnikov

I. cena

Na smenu! 1973

Mat 3. ťahom (10–9)Kontrolná notácia: b. Ka2 Dc2 Vd4 Vf6 Sa5 Sg6 Je6 Pa4 b4 d7 (10), č. Kb7 Vb8 Vh8 Sc8 Jd6 Pa6 a7 e4 f5 (9), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.

Ruský šachový skladateľ Jurij Petrovič Ovčinnikov (nar. 9. októbra 1942) je autorom vyše 100 skladieb rozličných žánrov, ale najmä dvojťažiek a trojťažiek. V skladateľských súťažiach získal desiatky vyznamenaní, v Albumoch FIDE dosiahol 5,7 bodu (do r. 2000). Viedol šachové rubriky vo dvoch regionálnych denníkoch na Urale.

Riešenie šachovej skladby: 1.De2! hrozí 2.D:a6+ K:a6 3.Jc5 mat, 2...Ka8 3.Jc7 mat, 1...Kc6 2.Dc4+ J:c4 3.Jd8 mat, 2...K:d7, Kb7 3.Dc7, Dd5 mat, 1...Jc4 2.D:e4+ f:e4 3.S:e4 mat (1...Vh2, Ka8, Va8 2.d8J+, Jc7+, D:a6 atď.). Dobrý úvodník a tri obete dámy.


Vzad <<  >> Vpred