Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(28.5.2008)Skladba č. 448Alexandr Kozlov

II. cena

Šachmatnaja domna 1980

Mat 2. ťahom (9–8)Kontrolná notácia: b. Kc1 Df1 Vd7 Vf7 Sb6 Sg2 Jd4 Pb3 d6 (9), č. Ke5 Va5 Vh5 Sh2 Je4 Pa4 c2 f4 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom.

Ruský šachový skladateľ Alexandr Ivanovič Kozlov (14.8.1897 – 18.3.1980) bol autorom okolo 400 skladieb, predovšetkým dvojťažiek, trojťažiek a štúdií. Jeho hlavnou zásluhou bolo vedenie rubrík a organizovanie riešiteľských a vyše 300 skladateľských súťaží. V ZSSR sa mimoriadne zaslúžil o objavenie a výchovu stoviek šachových skladateľov, z ktorých mnohí neskôr dosiahli majstrovskú úroveň.

Riešenie šachovej skladby: 1.Df3 hrozí 2.D:e4 mat, 1...Je4~ 2.D:h5 mat, 1...Jg3 2.D:f4 mat, 1...Jg5 2.Vf5 mat, 1...Jc5 2.Dd5 mat, 1...J:d6 2.Vde7 mat, 1...Jf6 2.Vfe7 mat. Päť predĺžených obrán jazdca.


Vzad <<  >> Vpred