Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(30.4.2008)Skladba č. 447Viačeslav Kamenskij

II. cena

Revista Romana de Sah 1975

Mat 3. ťahom (9–8)Kontrolná notácia: b. Kb2 Vc5 Ve3 Se7 Sg6 Jd2 Pe2 e5 f2 (9), č. Kd4 Dg8 Sa8 Sh6 Jb4 Pa5 b3 g7 (8), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.

Ruský šachový skladateľ Viačeslav Ivanovič Kamenskij (nar. 1935) je autorom desiatok skladieb, predovšetkým dvojťažiek, trojťažiek a mnohoťažiek, z ktorých viaceré získali vysoké vyznamenania na ruských, ale aj zahraničných súťažiach. Pravidelne sa zúčastňoval na majstrovstvách ZSSR, respektíve Ruskej federácie.

Riešenie šachovej skladby: Zdanlivé hry 1...Dd5 2.Ve4+ D:e4 3.J:b3 mat, 1...Sd5 2.J:b3+ S:b3 3.Ve4 mat, 1.Vec3 hrozí 2.e3+ S:e3 3.f:e3 mat, 1...Dd5 2.Jf3+ D:f3 3.V3c4 mat, 1...Sd5 2.V3c4+ S:c4 3.Jf3 mat (2...K:e5 3.Ve4 mat). Zámena útoku v rámci vzájomného zaclonenia dámy a strelca na jednom poli.


Vzad <<  >> Vpred