Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(3.10.2020)


Skladba č. 1066Miroslav Kasár

7. pochvalná zmienka

Martin-Žilina 2000-2001

Mat 2. ťahom, nulová pozícia (6–3)

a) Pg7 na g5 b) Pg6 na f6Kontrolná notácia: b. Kf7 Vh3 Sb1 Jh5 Jh7 Pg6 (6), č. Kh8 Sh6 Pg7 (3), to je tzv. nulová pozícia, ktorá sa nerieši, ale s pomocou dvoch premiestnení kameňov vedie k pozíciám "normálnych" dvojťažiek: a) Pg7 na g5, b) Pg6 na f6. V oboch postaveniach biely začne a dá mat druhým ťahom. Pri porovnaní riešení treba vziať do úvahy aj úvodníky. Riešenia prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 1065 (Spóner): 1.Jf1 tempo 1...Ke4 2.Dg4 mat, 1...e4 2.Dh8 mat, 1...S:b4(Sc5~) 2.Dc4 mat (1...Kc3 2.D:c5 mat). Tri modelové maty. (ff)


Vzad <<  >> Vpred