Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(10.10.2020)


Skladba č. 1067Robert Lincoln

Zvláštne čestné uznanie

Macedonian Problemist 2016-2018

Mat 2. ťahom (5–2)Kontrolná notácia: b. Ke8 Da2 Vb3 Pb6 c7 (5), č. Kc8 Va7 (2), biely začne a dá mat druhým ťahom. Súčasťou obsahu je aj zvodnosť 1.Dh2?. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 1066 (Kasár): a) 1.J:g5 tempo 1...S:g5 2.g7 mat, 1...S:g7(Sf8) 2.J:g7 mat, b) 1.J:g7 tempo 1...Sg5(Sh6~) 2.J:g5 mat, 1...S:g7 2.f:g7 mat. Ak porovnáme úvodníky a variantové maty po rovnakých obranách v oboch pozíciách, vychádza nám cyklická zámena A-B-C na C-A-B, čo sa nazýva Kissova téma (alebo Kissov cyklus). Diskutabilné je iba porovnanie matov g7 a f:g7: postavenia sú síce rovnaké, ale ťahy rozličné. (ff)


Vzad <<  >> Vpred