Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(17.10.2020)


Skladba č. 1068

Stanislav Hudák a Bedrich Formánek

Pravda 2003

Mat 2. ťahom (5–1)

2 riešeniaKontrolná notácia: b. Kf7 Vc3 Se7 Sf3 Pc6 (5), č. Ke5 (1), biely začne a dá mat druhým ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy bieleho. Riešenia prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 1067 (Lincoln): Zvodnosť 1.Dh2? tempo 1...Va7~ 2.b7 mat, 1...Vb7 2.Dh3 mat, 1...V:c7 2.D:c7 mat, 1...Kb7!, riešenie 1.Dc2 tempo 1...Va7~ 2.b7 mat, 1...Vb7 2.Df5 mat, 1...V:c7 2.D:c7 mat, 1...Kb7 2.c8D mat. Nie veľmi obsažná zvodnosť vedie k menšej zámene matu po predĺžených obranách veže (Dh3 na Df5), za hlavnú pointu skladby však možno pokladať mat so sympatickou premenou pešiaka. (ff)


Vzad <<  >> Vpred