Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(28. 6. 1979)


Problém č. 891

Kristaps Viksna, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+10=17)


Problém č. 892

Valerij I. Korenev, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+10=17)Kontrolná notácia: 891: bKg6 Vd8 Vh4 Sa1 Sg8 Je8 Pf3 (7), čKe5 Vc3 Ve2 Sg1 Ja2 Jb8 Pc6 c7 d6 g3 (10) – dvojťažka, 892: bKd3 Dg5 Vc8 Sb5 Sd8 Jf3 Jf4 (7), čKd6 Vg7 Sg1 Jf5 Jf8 Pb4 b6 c3 e6 e7 (10) – dvojťažka.

V oboch dnešných skladbách od sovietskych autorov zhodne s rovnakým materiálom je spracovaná oblasť hrozbových paradoxov. No zakiaľ v č. 891 stačí nájsť dva tematické zvodníky, to už č. 892 je bohatšie a obsahuje naviac aj zdanlivé hry 1...Sc5, Jd7.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Dnešnými dvoma skladbami naša dlhoročná riešiteľská súťaž dotovaná Albumami FIDE končí. Cez prázdniny budeme odmeňovať riešiteľov jednotlivo a ceny budú hodnotné domáce alebo zahraničné šachové knihy. Novú dlhodobú riešiteľskú súťaž vypíšeme koncom augusta. Bude opäť bohato dotovaná Albumami FIDE.

Riešenie problému č. 877 (Istokovics) z 11. 5. 1979. Zvodník 1.Jd6? hr. 2.De4 mat, 1...J:c6, S:c6, V:g4, Jd5 2.De4, Vf5, Jc4, Jf7, D:d5 mat, viazne na 1...Ve2! Rieši 1.Jf2 hr. 2.De4 mat, 1...J:c6, S:c6, V:g4, Jd5 2.Ve1, J:d3, J:g4, D:d5 mat. Jednoznačné rozlíšenie zvodnosti a riešenia s dobrým vyvrátením (M. Križovenský, Vranov nad Topľou). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 878 (Kisis) z 11. 5. 1979. Zvodník 1.Vf6? hr. 2.Dd4 mat, 1...Sa7, Da7 2.V:d6, Vf5 mat, viazne na 1...Je6! Rieši 1.Df6 hr. 2.Vd4 mat, 1...Sa7, Da7 2.D:d6, Df5 mat. Veľmi zaujímavý mechanizmus zámeny s výraznou geometrickou náplňou (M. Križovenský, Vranov nad Topľou). Originálna zámena hry bielej veže a dámy spracovaná do všetkých dôsledkov – v hrozbe, zvodnosti a riešení (I. Skoba, Rožnov pod Radhoštěm). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Ivan Skoba (Rožnov pod Radhoštěm). Hodnotný zvodník by mal mať iba jedno vyvrátenie. Preto v Rimkusovej skladbe č. 875 autor zvodník 1.Vf4? nepokladá ani za tematický. Naopak v č. 895 (Zagorujko) zvodník 1.Vf1? okrem autorom zamýšľaného vyvrátenia 1...Vf4! vyvracia ho aj obrana 1...Vd4! a teda zvodník 1.Vf1? znehodnocuje. Túto obranu sme si pri uverejnení riešenia nevšimli a preto zároveň aj ďakujeme za podnetnú pripomienku.


Vzad << >> Vpred