Vzad << >> Vpred

ŠACH

Vedie Ivan Garaj

(1. 9. 1968)


Problém č. 54

Nikolaj Jakovlevič Kosolapov

Novosti 1963

Mat 2. ťahom (6+1=7)Kontrolná notácia: bKc8 Dh8 Sd4 Jc6 Pa2 g2 (6), čKb5 (1) – dvojťažka.

Sovietsky zväz je krajina s obrovskou základňou šachistov, ktorých rady sa rozšírili hlavne po II. svetovej vojne. Veď v roku 1945 ich bolo registrovaných asi 200 000 a dnes ich je už vyše štyroch miliónov! Je to asi jediná krajina na svete, kde je viac organizovaných šachistov ako futbalistov. Na masovej základni je aj problémový šach. Preto so ani niet čomu diviť, keď mladého skladateľa takmer nepoznáme. Aj autor našej miniatúrky, 34–ročný inžinier z Moskvy, patrí k pomerne neznámym autorom. V jeho úlohe nájdete spracovanú zámenu troch matov po zvodnosti. Jej riešenie zašlite do 15. októbra na adresu redakcie s poznámkou ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 51 (Dobrescu). Na ťahy čierneho strelca z pozície diagramu sú pripravené nasledujúce maty: 1...S~ 2.De2 mat, 1...Sd2 2.De4 mat. Po úvodníku 1.c4 tempo sa maty zamenia: 1...S~ 2.De4 mat, 1...Sd4 2.De2 mat. Pokusy 1.Ve2?, Sb4? viaznu na 1...Sd4!, Sf2! Elegantne spracovaná zámena dvoch matov. Chutná miniatúrka, ktorá sa známemu rumunskému autorovi vydarila.


Vzad << >> Vpred