Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 7. 6. 1979)


Problém č. 885

Fuad Jada, USA

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+6=14)


Problém č. 886

Arpád Kurucz, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+12=23)Kontrolná notácia: 885: bKe2 Vd3 Vd8 Sa1 Jh3 Pf4 g4 g6 (8), čKe6 Jg2 Pe7 f5 h4 h6 (6) – dvojťažka, 886: bKg1 Df5 Vc5 Vh2 Sd1 Sg5 Jd6 Jh1 Pd5 g4 g6 (11), čKe3 Df8 Vc8 Ve7 Sf6 Jg2 Pb5 c3 d2 f4 g7 h4 (12) – dvojťažka.

V č. 885 okrem tematického zvodníka zaujme riešiteľov aj nenápadný úvodník. Č. 886 obsahuje okrem dvoch tematických zvodníkov a riešenia aj zaujímavé spracovanie.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 869 (Fedorovič) z 12. 4. 1979. Zvodník 1.e6? (A) tempo, 1...Sd4 2.V:d4 mat, viazne na 1...g:h5! (a). Zvodník 1.Vf4? hr. 2.c4 (B) mat, viazne na 1...Sd4! (b). Rieši 1.Df5 tempo, 1...g:h5 (a) 2.e6 (A) mat – téma Vladimirova a 1...Sd4 (b) 2.c4 (B) mat – téma Dombrovskisa. Úsporné vyjadrenie témy Dombrovskisa a Vladimirova bez nových prvkov v tejto oblasti (P. Frolkovič, Bratislava). Originálna syntéza hrozbového a úvodníkového paradoxu (I. Skoba, Rožnov pod Radhoštěm). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 870 (Fedorovič a Miťušin) z 12. 4. 1979. Autorom zamýšľanú intenciu 1.Vh6 tempo znehodnocuje vedľajšie riešenie 1.d:c8J hr. 2.Dc6 (d7) mat a 2.Vd7 mat, 1...Je5 2.Vd6 mat. Oprava. Maximálne bolo možné získať 4 body, čo sa podarilo iba nasledujúcim deviatim riešiteľom: Anft, Bandžuch, Frolkovič, Karásek, Križovenský, Novák, Pinter, Salai sr. a ml.

Riešenie problému č. 871 (Aliovsadzade a Vahidov) z 19. 4. 1979. Zvodník 1.Sc6? hr. 2.Va6 mat (A) a 2.c:b4 mat (B), 1...S:c3 2.Vd5 mat, viazne na 1...Sc5! Zvodník 1.Vd5? hr. 2.Va6 mat (A), 1...S:c3 2.Sc6 mat, viazne na 1...Sc5! Zvodník 1.Vb2? hr. 2.c:b4 mat (B), 1...S~ 2.Va6 mat, viazne na 1...Sc5! Rieši 1.Vd4 hr. 2.c:b4 mat (B), 1...S~ 2.Va4 mat, nejde 1.d8J? Se4! Zaujímavý súbor tém v mereditke spojený jedinou obranou (M. Križovenský, Vranov nad Topľou). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred