Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(19. 4. 1979)


Problém č. 871

Rauf Aliovsadzade a

Medžun Vahidov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+3=9)


 

Problém č. 872

A. Velidov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+12=22)Kontrolná notácia: 871: bKa7 Vb6 Vd2 Sb5 Pc3 d7 (6), čKa5 Sb1 Sb4 (3) – dvojťažka, 872: bKc1 Dc8 Va5 Vg4 Sh2 Sh3 Jd2 Pc4 d4 e6 (10), čKd6 Dg7 Ve5 Sd1 Sh6 Jf4 Jf8 Pc5 c6 d3 e2 e7 (12) – dvojťažka.

V mereditke č. 871 od dvojice vynikajúcich skladateľov žijúcich v Baku treba okrem riešenia hľadať aj dva tematické zvodníky (jeden netematický). Aj výborné č. 872 obsahuje dva tematické zvodníky a zámenu matov typu Z–32–42.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 856 (Loyd) z 22. 2. 1979. 1.Da5 tempo, 1...Sd7(d6), Vd7(e6), Se7(e6), Vd6(e7), Sc5 2.Dd5, Jf5, De5, D:b4, Da1 mat. Škoda malého duálu (nebodujeme ho) po 1...Ve7 2.D:b4 mat a 2.Db6 mat, ktorý by sa dal odstrániť pridaním čPa7. Štvornásobné spracovanie témy Grimshaw – postavenie úlohy vôbec nesignalizuje tempovku (M. Križovenský, Vranov nad Topľou). V úlohe "počuť" organovú hudbu z minulého storočia a píšťale Sc8–Vd8–Ve8–Sf8 typu nezabudnuteľného refrénu Grimshaw (L. Salai sr., Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 857 (Salai jr.) z 1. 3. 1979. Pokusy 1.J:c3?, Je3?, Sc4?, Sf3?, Vd3? hr. 2.Sd6 mat, viaznu vždy na 1...Vh6! pre jednotný zoslabujúci motív zaclonenia matovej línie. Rieši 1.Vd4 hr. 2.Sd6 mat, 1...Vh6, b5 2.V:c3, Sa7 mat. Zaujímavá myšlienka z oblasti pokusov (P. Frolkovič, Bratislava). Úloha s jednotnými útočnými, ale iba s príbuznými zoslabujúcimi motívmi (M. Križovenský, Vranov nad Topľou). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 858 (Rudenko a Šedej) z 1. 3. 1979. Zvodník 1.Db6? hr. 2.Je6 mat, 1...J~, J:c5! 2.V:d6, Vh4 mat, viazne na 1...d:c5! Zvodník 1.De7? hr. 2.De4 mat, 1...J~, J:c5! 2.D:d6, V:d6 viazne na 1...d:c5! Rieši 1.Vh4 hr. 2.V:e4 mat, 1...d:c5, d:c6, d5 2.Vd6, D:d6, Jb3 mat. Výborná úloha s bohatým strategickým a novostrategickým obsahom (M. Križovenský, Vranov nad Topľou). Kombinovaná zámena Z–32–44, pričom vyvrátenia zvodníkov sú tematickými obranami v riešení – téma známa a väčšie možnosti ponúkajúca v hrozbových paradoxoch (P. Frolkovič, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred