Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(13. 6. 1969)


Úloha č. 23

Bello Klescht, Košice

Originál pre VN

Mat 2. ťahom (7–9)Kontrolná notácia: b. Ke1, Da7, Va1, Va4, Jd6, Pa2, Pg2 (7), č. Kc3, Ve8, Sh3, Jc6, Pa5, a6, b6, c4, e4 (9).


Riešenie problému č. 20: 1.Dd5-d7 Db1-e4 2.Pf3:e4 Kd1-e2 3.Dd7-d3+ Ke2-d1 4.Dd3-f3#, 1...Db1-c2 2.Je1-d3 Dc2-b1 3.Jd3-f2+ Kd1-c2 4.Dd7-a4#, duál 3.Dd7:a4+ 4.Jd3-f2#. Horšie je, že úloha má aj veľmi prozaické vedľajšie riešenie. 1.Je1-d3 Kd1-c2 2.Jd3-f2 Kc2-b3 3.Dd5-b5+ Kb3-c2 4.Db5-a4#, 2.Pc4-c5 Kc2-d1 3.Dd5-b3+ 4.Jd3-f2#. Vzhľadom na to, že táto úloha bola pojatá do medzinárodnej skladateľskej súťaže a prešla určitou kontrolou aj v Bratislave, ponechávame ju v súťaži a body za vedľajšie riešenie priznávame.

Stav našej kvartálnej súťaže vzhľadom na nedostatok miesta prinesieme v budúcej rubrike.


Odkaz redakcie

M. Kižik, Košice: Body, ktoré reklamujete za vedľajšie riešenia, vám nemôžeme priznať, lebo riešenia ste poslali oneskorene po uverejnení, že úloha má aj vedľajšie riešenia. Ako vidieť, aj na úlohe č. 20, každá mnohoťažka skrýva v sebe nebezpečenstvo vedľajšieho riešenia, a to aj vtedy, ak ide o skúseného problémistu, ako v tomto prípade.


Vzad <<  >> Vpred