Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(4. 7. 1969)


Úloha č. 26

David Hjelle, Nórsko

III. cena

Arbejder-Skak 1956

Mat 2. ťahom (5–4)Kontrolná notácia: b. Ka8, Db1, Vf5, Sh6, Jh4 (5), č. Ke2, Jc6, Pf2, h7 (4). Je to ďalšia ukážka na tému "Biely na ťahu". Touto úlohou začína sa ďalšia kvartálna riešiteľská súťaž.


Riešenie problému č. 23: 1.0-0-0 hrozí 2.Va4:c4 mat, 1...b6-b5 2.Da7-b3 mat, 1...Jc6-e5 (Sh3-e6) 2.Jd6:e4 mat, 1...Jc6-b4 2.Va4-a3 mat. Je to pomerne ľahká úloha, preto prekvapuje, že veľa riešiteľov ju vyhlásilo za neriešiteľnú.


Stav súťaže po 11. kole

J. Sabo (Humenné) 36 bodov. J. Štúň (Humenné) 35 bodov. J. Fábry (Medzev) 34 bodov. M. Berta (Humenné) 29 bodov. J. Vašičkanin (Hažín nad Cirochou) 27 bodov. B. Klescht (Košice) 26 bodov. A. Zlatohlavý (Kojatice) 25 bodov. M. Kižik (Košice) 24 bodov. R. Németh (Humenné) 23 bodov. O. Bafia (Revúca) 22 bodov. M. Nemčík (Vranov nad Topľou) 19 bodov. K. Suchár (Prešov) 17 bodov. P. Durst (Levoča) 13 bodov. T. Horváth (Valaliky) 12 bodov. M. Vokálová (Prešov) 11 bodov. Dr. A. Novotný (Prešov) 9 bodov. Na ďalších miestach nedošlo k zmenám.


Vzad <<  >> Vpred