Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(11. 7. 1969)


Úloha č. 27

Piotr Ruszczyński, Warszawa

Originál pre VN

Mat 2. ťahom (6–7)Kontrolná notácia: b. Kh4, Db1, Sa1, Sg6, Je7, Jf7 (6), č. Kc4, Jg4, Pc5, c7, e4, g7, h5 (7). Ďalšia súťažná úloha na tému "Biely na ťahu".


Riešenie problému č. 24: 1.g4-g5 Vb8-b5+ 2.Kf5-g6 Vb5:g5+ 3.Kg6-f6 (keď 3.Kg6:h6 Vg5-e5 4.Vf3-f1 a čierny kráľ stačí kryť pešiaka e3 s ľahkou výhrou) 3...Vg5-e5 4.Kf6:e5 e3-e2 5.Vf3-e3 Sh6:e3 6.e6-e7 Se3-d4+ 7.Ke5-e6 e2-e1D+ 8.Ke6-d7 s remízou, keď 6...Se3-f4+ atď. 8.Ke6-f7 a remíza. Úloha bola zrejme príliš ťažká, lebo do uzávierky sme nedostali ani jedno správne riešenie. Väčšina udávala 1.Vf3-f1, na to však čierny vyhrá takto: 1...Vb8-f8 2.Kf5-e4 (inak čierny berie vežu, potom na e6-e7 hrá vežou na f8 a biely už nechytí pešiaka e3). 2...Vf8-e8 3.K ľub. a čierny kráľ sa postupne priblíži k svojmu pešiakovi, ktorý je chránený strelcom.

Stav kvartálnej súťaže vzhľadom na nepatrné zmeny uverejníme až po poslednom kole.


Odkaz redakcie

J. Vašičkanin (Hažín nad Cirochou): Za Vaše pripomienky ďakujeme. Žiaľ, od Vás dostali sme iba jeden korešpondenčný lístok s dátumom 25. 5. a tam bolo iba jedno riešenie problému č. 20. Nie je to prvý prípad, že sa list s riešením šachovej úlohy stratil. Napriek nášmu upozorneniu sa to občas stáva.


Vzad <<  >> Vpred