Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(27. 6. 1969)


Úloha č. 25

Ján Fábry, Medzev

Originál pre VN

Mat 2. ťahom (8–7)Kontrolná notácia: b. Kb5, Dg7, Ve1, Sc5, Sd7, Je5, Pd3, f4 (8), č. Kd5, De6, Sa2, Vc3, Jh6, Pb6, f3 (7).

Kvôli poriadku uvádzame autorovo riešenie problému č. 22. Nakoľko však úloha má niekoľko vedľajších riešení, a to dokonca o jeden ťah skôr, t. j. mat už šiestym ťahom, sme nútení túto úlohu stornovať.

1.Vc3-c7 b6:a5 2.a6-a7 a5-a4 3.a7-a8S a4-a3 4.Sa8-c6 Kb1-c2 5.Sc6-d5+ Kc2-b1 6.Sd5-c4 Kb1-c2 7.Sc4:a2 mat, 1...b6-b5 2.d6-d7 b5-b4 3.d7-d8J b4-b3 4.Jd8-c6 Kb1-c2 5.Jc6-e5+ Kc2-b1 6.Je5-c4 Kb1-c2 7.Jc4-a3 mat. Najkratšie vedľajšie riešenie: 1.Vc3-c7(c6) b6-ľub. 2.d6-d7 ľub. 3.d7-d8D ľub. 4.Jf2:d3 f3-f2 (jedine) 5.Jd3:f2 d4-d3 (jedine) 6.Dd8:d3 mat.

Stav kvartálnej súťaže po 10. kole sa prakticky nemení.


Vzad <<  >> Vpred