Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(10. 3. 1956)


Stála riešiteľská súťažÚloha č. 708

Jozef Kováčik, Kovarce

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (10+8)


Úloha č. 709

Václav Přibyl, Praha

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (5+4)Riešenia úloh

Riešenie úlohy č. 673 (Janček): pred úvodníkom 1...Kd3 2.Sg6 mat, 1...K:f3 2.Sd5 mat, 1.Dc7:d7 hrozí 2.Df5 mat, 1...Da4 2.Sd5 mat (Dd5?), 1...S:f3 2.Sg6 mat (téma Ruchlis), 1...D:c2 2.Dd5 mat (Sd5?), 1...K:f3 2.Dg4 mat, 1...Kd3 2.Df5 mat (zámena matov).

Riešenie úlohy č. 674 (Havel): 1.Dd8 De5 (hrozí) 2.D:d2+ Dc3 3.Vc5 mat, 1...D:a6 2.Vf5+ Db5 3.D:d2 mat, 1...Db6 2.Vf5+ K:a6 3.Dc8 mat (echový k predchádzajúcemu) 1...D:c6 2.V:c6 a 3.Dd5 mat. Duály po iných ťahoch dámy nevadia.

Riešenie úlohy č. 675 (Morra): úloha je naprosto zlá, keďže ide už mat 2. ťahom: 1.J:d3+ K:d1 2.Jc3 mat. Rieši tiež 1.Dd6 alebo 1.Sf3 (max. 9 bodov).

Riešenie úlohy č. 676 (Wenda): 1.Je6 hrozí 2.Jg7 a 2.Jd4, 1...Sb1 2.V:a6!, 1...Sd3 2.Kc7, 1...Se1 2.J:f6, 1...Sc3 2.Jd8 – štyri "predbežné" prerušenia línií.

Riešenie úlohy č. 677 (Pituk): 1.Jd3 hrozí 2.De5 mat, 1...V:e6 2.Jc3 mat, 1...Sd4 2.J:f4 mat, 1...f:e4 2.Dd8 mat (1...K:e6 2.Dd6 mat). Čierny kráľ má 3 voľné polia, obrany jedno zablokujú, na druhé otvoria bielu figúru a tretie berie biely priamo v mate.


Vzad <<  >> Vpred