Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(23. 10. 1955)


Úloha č. 675

Juan C. Morra, Argentína

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (10+10)Úloha č. 676

Jan Wenda, Havlíčkův Brod

Arbeider magasinet 1939

III. cena

Mat 3. ťahom (7+13)


Úloha č. 677

Alexander Pituk, Banská Štiavnica

Schweizerische Arb. Schach.

Kal. 1945, V. cena

Mat 2. ťahom (12+9)Meno Morru sa objavuje stála častejšie v mnohých šachových časopisoch a rubrikách. Ďalšie dve skladby reprodukujeme z tvorby rozhodcov našich celoročných súťaží. Iste zaujme, že Wenda skladá i dobré úlohy bez čistých matov.

Riešenie pošlite do 21 dní na adresu František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a.


Vzad <<  >> Vpred