Vzad <<  >> Vpred

ŠACHY

Vedie: Valent J. Jančura, tajomník šachového klubu Turčiansky Sv. Martin.

(1.12.1940)"Musíš sa mnoho učiť, aby si poznal, že málo vieš"


Plamenistom-šachistom, ktorým by záznam ťahov robil ťažkosti, podávame krátke vysvetlenie. Šachovnica je rozdelená vodorovnými radmi a kolmými stĺpcami na 64 polia, z ktorých má každé svoje označenie. Stĺpce sú od ľava do prava označené malými písmenami a-h, rady sú zdola nahor arabskými číslami 1-8.


Čierny

diagram

Biely


Ťah figúry je zaznamenaný poľom, s ktorého tiahne a po pomlčke (prípadne po :, keď berie) nasleduje označenie poľa, na ktoré je postavená figúra s predsadením veľkého písmena tiahnucej figúry (označenie pre kráľa = K, pre dámu = D, pre vežu = V, pre Strelca = S, pre jazdca = J, pre pešiaka = P. Ťah pešiakom sa označuje len poľom, napr. e2-e4. To znamená, že pešiak e2 išiel na pole e4. Ťah dámy stojacej v ľavom rohu dole, keď ide do pravého rohu hore, označíme Da1-h8. Keď figúra dáva šach, označíme +, keď berie, vloží sa na miesto – (pomlčky) znamienko : (dvojbodka). Skrátená notácia je taká, že označíme len pole, na ktoré sa postaví figúra napr. Dd1.

Samomat je taká úloha, v ktorej biely donúti čierneho, aby mu dal mat (napr. 3. ťahom atď.).


Úloha č. 8 – originál

Viliam Panigay

Mat 2. ťahom (8–5)


Úloha č. 9 – originál

František Galgóci

Mat 3. ťahom (8–3)Úloha č. 10 – originál

Oliver Kobetič

Mat 3. ťahom (7–10)Úloha č. 8: b. Kb2, Vf7, Ja6, Jg5, Sg4, Pd3, e3, f4 (8), č. Kd5, Se8, Pc5, c6, e6 (5) – mat 2. ťahom, úloha č. 9: b. Kf5, Sd5, Se5, Vg8, Je4, Pc5, d6, f7 (8), č. Kd8, Ve8, Jc7 (3) – mat 3. ťahom, úloha č. 10: b. Kh8, De2, Ve1, Je7, Sg8, Pf4, g2 (7), č. Kh4, Vd6, Jh2, Sc8, Pf7, g3, g4, h5, h6, d5 (10) – mat 3. ťahom.

Rozlúštenie do 15. decembra 1940 vedúcemu tejto rubriky.

Riešenie úlohy č. 5 (Jančura): 1.De3!

Riešenie úlohy č. 6. úlohu poslať znova, viď vyššie!

Riešenie úlohy č. 7 (Einhorn): 1.Jd3 b2+ 2.K:b2 b3 3.Jf4 S~ 4.Jg6 mat.


Odkazy: O. K., Žilina: Vami zamýšľané riešenie nebolo možné pre terajší spôsob riešenia, pošlite ďalšie! Pozdr. – F. L., Divín: Úloha č. 2 príde, ďalšie prosím neskoršie. – Všetkým: Málo nás je, musí nás byť viac. Dokážme, že sme plamenisti a ako plamenistov nesmie nás odradiť neúspech, chcete mať celú stranu šachov? Ak áno, tak nás musí byť aspoň 500! Nájde sa nás toľko? Dúfajme, že áno!


Vzad <<  >> Vpred