Vzad <<  >> Vpred

ŠACHY

Vedie: Valent J. Jančura, tajomník šachového klubu Turčiansky Sv. Martin.

(15.11.1940)"Myšlienka potrebuje obetu" – Andrej Hlinka.


Úloha č. 5 – originál

František Jančura, Markušovce

Mat 2. ťahom (7–4)


Úloha č. 6 – originál

František Longauer, Divín

Mat 3. ťahom (13–4)Úloha č. 7 – originál

Al. Einhorn, Nitra

Mat 4. ťahom (6–5)Úloha č. 5: b. Ka4, Dg3, Ja8, Sg4, Pc3, c6, f4 (7), č. Ka6, Jf2, Jf5, Pa7 (4) – mat 2. ťahom, úloha č. 6: b. Kf1, Dg1, Vb1, Vh1, Jc7, Sd5, Pa5, c4, e3, f2, g2, g4, h2 (13), č. Ka7, Pa6, c5, c6 (4) – mat 3. ťahom, úloha č. 7: b. Kc1, Ve4, Jb2, Jf7, Pg2, h2 (6), č. Kh4, Sg4, Pb3, b4, h5 (5) – mat 4. ťahom.

Riešenie do 1. dec. 1940 vedúcemu tejto rubriky.


Riešenie samomatu č. 1 (Gaján): 1.Ve6 g5 (Sf1, Sh3) 2.b8J+ Ke8 3.V:e7+ Kf8 4.J:g6+ (Jg6+) J:g6 mat.

Riešenie úlohy č. 3 (Mócik): 1.Db7!

Riešenie úlohy č. 4 (F. a J. Jančura): 1.Je7! b6 2.Da6, 1...a6 2.Dd8+.

Úlohu č. 2 rozriešili: A. Einhorn, Nitra, E. Gürsching, Levoča, Fr. Longauer, Divín, A. Mócik, Turč. Sv Martin, J. Nízky, Lastovce.


Partia č. 1

Francúzska hra

KeresCapablanka

hraná v VI. kole AVRO turnaji v Haarlemu (Holandsko) dňa 14. novembra 1938.

1.e2-e4 e7-e6 2.d2-d4 d7-d5 3.Jb1-d2 (Taraschov ťah (nová móda vo francúzskej hre) 3.Jb1-c3 Jg8-f6 4.e4-e5 Jf6-d7 5.Jc3-e2 ťah pochádza od Gunsberba (priekopníkom tohto ťahu je Spielmann) 4.Sc1-g5 Sf8-e7 5.Sg5:f6 Se7:f6 6.e4-e5 Sf6-e7 atď. 5.e4-e5 Jf6-d7 6.Sg5:e7 Dd8:e7 7.f2-f4! ťah 7.Jb5 vedie po Jb6 alebo i po Dd8! k dobrej hre čierneho. 3...d5:e4 4.Jc3:e4 Jb8-d7 5.Jg1-f3 atď. 3.e4:d5 e6:d5 4.Sf1-d3 Jb8-c6 atď. 4.Jg1-f3 5.Sf8-d6! atď. 3.Sf1-d3 Jg8-f6 4.e4-e5 Jf6-d7 atď. 3.e4-e5 c7-c5 4.Jg1-f3 Jb8-c6 atď.) 3...c7-c5! (najužívanejší ťah) 4.e4:d5 e6:d5 (4.d4:c5 Sf8:c5 5.Sf1-d3 Jb8-c6 6.Jg1-f3 na e4:d5 hral by čierny dámou, lebo po 7.Dg4 Je5! 8.D:g7 Sd4! má čierny viac ako dostatočnú náhradu za pešiaka (podľa dr. Alechina) po 4...D:d5 dalo by sa predísť izolovaniu pešiaka Jgf3 doč. obeť pešiaka.) 5.Jg1-f3 (5.Sf1-b5+ Jb8-c6 6.Dd1-e2+ Sc8-e6 7.Jg1-f3 atď.) (5.d4:c5 Sf8:c5 6.Jd2-b3 Sc5-b6 7.Jg1-f3 Jf6) 5...Jb8-c6 6.Sf1-b5 (6.d4:c5 Sf8:c5 7.Sf1-b5 Jg8-f6 8.Jd2-b3 Sc5-b6) 6...Dd8-e7+ (6...Sd6 7.0-0) (pokračujeme)


ODKAZY: F. L., Divín: Po oprave uverejňujeme, viď č. 6. – A. E., Nitra: Po oprave uverejňujeme, viď č. 7. Pošlite ďalšie. Všetkým: Získali ste svojho priateľa-šachistu za odberateľa PLAMEŇA? Upozornili ste ho, že minulým číslom začala veľká súťaž? Ak nie, pokúste sa o to!


Vzad <<  >> Vpred