Vzad <<  >> Vpred

ŠACHY

Vedie: Valent J. Jančura, tajomník šachového klubu Turčiansky Sv. Martin.

(15.12.1940)"Ignoramus et ignorabimus" (Neznáme a nikdy znať nebudeme)


Úlohy nazývame šachovou poéziou. So šachovou partiou majú spoločné len materiál a pravidlá (ťah figúr).


Úloha č. 11Andrej Ančin

I. cena

Työväen Shakki 1935 Helsinky

Mat 2. ťahom (6–10)


 

Úloha č. 12 – originál

Jozef Gaján, Levoča

Mat 2. ťahom (6–10)Úloha č. 13 – originál

A. Mócik, Turč. Sv. Martin

Mat 2. ťahom (5–8)Úloha č. 11: b. Kh5, Dc7, Ve8, Sc1, Jc8, Jg4 (6), č. Kf5, Db1, Vb5, Vd3, Sa8, Sb2, Pd7, g3, g5, h7 (10) – mat 2. ťahom, úloha č. 12: b. Kg3, Dh1, Je7, Pf7, g6, g4 (6), č. Kh6, Jg7, Jh8, Sh5, Pg5 (5) – mat 2. ťahom, úloha č. 13: b. Kf1, Dc1, Vh7, Jd2, Se7 (5), č. Kh4, Vf6, Sg8, Sh6, Pd3, f3, g4, h3 (8) – mat 2. ťahom.

Rozlúštenie do 1. januára 1941 vedúcemu tejto rubriky.


Riešenie úlohy č. 6 (Longauer): 1.g3 2.Dg2.

Riešenie úlohy č. 8 (Panigay): 1.Je4.

Riešenie úlohy č. 9 (Galgóci): 1.Sb7 2.c6+ (Sf6+).

Úloha č. 7 bola zle uverejnená, preto vypadá zo súťaže, ale tí, ktorí ju poslali správne rozriešenú, dostanú dva body, t. j. čo postavili č.K na h4.


Zprávy: dňa 20. XI. 1940 bol založený šachový krúžok pri HM v Markušovciach pod vedením p. učiteľa a velit. J. Hanulu.


Odkazy: S. K., B. Bystrica: Za tlačové chyby nezodpovedám. – F. G., Suchá: Zaslali ste úlohu a nie riešenie. Nakoľko biely kráľ nepôsobil priamo na zmatení čierneho kráľa, ba ani nemohol byť napadnutý, preto nemusí byť ani na šachovnici. Prečítajte si motto minulej rubriky. – K. D., Gbely: Neskoršie odpoveď listom. Veľa úspechu želám v k. t. – A. E., Nitra: V úlohe je možný mat na jeden ťah 1.Ja5 mat. Pošlite znova. Za partiu ďakujem, ale na budúce opíšte z takých novín, ktoré nemám. – F. G., Divín: Ú. č. 3. I. spôsob príde, II. sp. nejde pre č. ť. Vc2 alebo Jc3. Pošlite ďalšie. – A. H., Silváš: Body počítame podľa pravidiel. Viď. Plameň č. 4. r. 8., hoci neuverejňujeme vedľajšie riešenia. – O. K., Žilina: Ú. č. 2. príde. Body riadne.


Vzad <<  >> Vpred