Vzad <<  >> Vpred

ŠACHY

Vedie: Valent J. Jančura, tajomník šachového klubu Turčiansky Sv. Martin.

(1.1.1941)"Sťastlivejší a veselší NOVÝ ROK"


Slovenský štát je na začiatku svojho vývoja a preto každý musí sa zapojiť do spolupráce za národný cieľ. Len od nás závisí, aký štát budeme mať a ako ho povedieme. Nám šachistom je pridelená úloha povzniesť slovenský šach na úroveň svetového šachu.

O pôvabe ríše "64 poli" netreba sa nám ani zmieňovať, lebo ako šachisti to dobre vieme.


Pre šachistov, ktorí stoja na prahu ríše "64 polí", podávame stručné poučenie:

1. neoddávajte sa celou náruživosťou šachu, lebo vtedy vám šach nebude na úžitok, ale na škodu.

2. všetok voľný čas nevenujte šachu, ale sa venujte aj pre iný odbor vzdelania.

3. nehrajte šach pre zabíjanie času.

4. nehrajte šach o peniaze, nepestujte v sebe kaviarenského šachistu.


Pokračovanie partie č. 1 (z č. 6)

KeresCapablanka

7.Sb5-e2 c5:d4 8.0-0 De7-c7 9.Jb2-b3 Sf8-d6 10.Jb3:d4 a7-a6 (10...J:d4 nevedie k ničomu, ťah v texte zabraňuje bielemu Sb5.) 11.b2-b3 (pripravuje cestu pre S a tým obsadiť diagonálu a1-h8.) 11...Jg8-e7 12.Sc1-b2 0-0 13.Jd4:c6! (týmto otvára si diagonálu). (Pokračujeme)


Šachový náučný slovník Plameňa

SŠS – Slovenský šachový sväz

Sväz – sdruženie klubov

klub – sdruženie jednotlivých členov (ľudí)

mat – je šach, ktorému nemožno čeliť

diagonála – nazývame šikmý rad polí jednakej farby napr. a1-h8.


Úloha č. 14 – originál

Oliver Kobetič, Žilina

posiela vám novoročný darček

Mat 5. ťahom (7–4)Úloha č. 14: b. Kf2, Sf6, Pc2, c3, c4, e2, h2 (7), č. Ke4, Pe6, f4, f5 (4) – mat 5. ťahom.

Riešenie do 1. februára 1941 spolu aj z čísla 10.


Odkazy: S. K., B. B.: Karta došla, vedľajšie riešenia neuverejňujeme. – O. K., Ž.: Každý pešiak, ktorý dosiahne ôsmy rad, môže sa zameniť v hociktorú figúru (okrem kráľa), takže na šachovnici môže byť až 9 dám. Úl. č. 2. nejde pre 2. ť. č. Db5-d3 došla neskoro, takže len teraz mohla prísť. – F. G., S.: Č. 1 príde, č. 2 nie. – A. E., N.: Úl. príde.

Zprávy: Šachový klub Turč. Sv. Martin vypísal celoslovenské stredoškolské šachové závody. Bližšie viď v dennej tlači.


Vzad <<  >> Vpred