Vzad <<  >> Vpred

ŠACHY

Vedie: Valent J. Jančura, tajomník šachového klubu Turčiansky Sv. Martin.

(15.1.1941)"Predovšetkým je potrebné žiť a potom len mudrovať." (Aristoteles)


Šachistom, ktorí chcú v šachu vynikať, podávame stručné ponaučenie:

a) musíte vedieť viesť útok i obranu otvorenú i zatvorenú hru, musíte vedieť ovládať hru bielymi i čiernymi figúrami.

b) musíte sa pripraviť pred partiou, nie študovať tesne pred partiou, lebo to nemá ceny, lepšie je prejsť sa alebo čítať niečo zaujímavého napr. Plameň, slovom zabaviť sa niečím, aby ste nemuseli myslieť na budúcu hru, riadne sa vyspať, nechodiť neskoro spať.

c) Nikdy sa nebáť silnejšieho súpera.

d) Podľa možnosti nehrajte so slabším hráčom, ale vždy so silnejším.


Stav riešiteľského turnaja po úlohe č. 10: Fr. a J. Jančura, J. Orlovský, po 41 bodov, V. Panigay 39, J. Selecky 37, A. Ančin, A. Hajduczký po 36, O. Kobetič 31, A. Mócik 26, J. Nízky 22, E. Gürsching 21, K. Dúbecký 17, Al. Einhorn 16, S. Krčméry 14, Fr. Galgóci 10, J. Buchanec 0.


Riešenie úlohy č. 11 (Ančin): 1.Dc4!.

Riešenie úlohy č. 12 (Gaján): 1.f8J!, 1.f8S!, 1.f8D!

Riešenie úlohy č. 13 (Mócik): 1.Je4!.


Šachový náučný slovník Plameňa

šach (+) – hlásený útok na kráľa (šachu treba vždy čeliť bezprostredne nasledujúcim ťahom),

en prise – (čítaj án príz = na branie) En prise môže byť, keď je silnejšia figúra ohrozená slabšou, alebo figúra nekrytá, ohrozená rovnako silnou,

strata kvality – keď musíme dať silnejšiu figúru za slabšiu, napr. Vežu za Jazdca alebo za Strelca.


Úloha č. 15 – originál

J. Nízky

Mat 2. ťahom (4–2)


Úloha č. 16 – originál

Fr. Galgóci

Mat 3. ťahom (6–5) 

Úloha č. 17 – originál

František Longauer

Mat 3. ťahom (8–2)


Úloha č. 18 – originál

Oliver Kobetič

venované Suchovským

Mat 3. ťahom (5–4)Úloha č. 15: b. Ke6, Jc4, Jf4, Sf6 (4), č. Ke8, Pc7 (2) – mat 2. ťahom, úloha č. 16: b. Kb6, Vg1, Jc5, Pc3, c6, d4 (6), č. Kd6, Pc4, f3, g3, h3 (5) – mat 3. ťahom, úloha č. 17: b. Kf3, Jf2, Jg3, Sd5, Sh6, Pc5, d4, f4 (8), č. Kg1, Pc6 (2) – mat 3. ťahom, úloha č. 18: b. Kg1, Dh8, Vh7, Sh3, Pa6 (5), č. Ka8, Sb8, Pa7, f3 (4) – mat 3. ťahom.

Riešenie do 1. febr. 1941 vedúcemu tejto rubriky.


Odkazy: F. G., Suchá: Body počítame len vtedy, keď nebola zle uverejnená. – A. E., Nitra: Úloha príde, ostatné nie, lebo koncovka nie je úloha. Úloha nesmie nikdy začať šachom. Vďaka. – F. G., Divín: č. 3 nepríde pre vedľajšie riešenie, ostatné prídu, srdečná vďaka!


Vzad <<  >> Vpred