Vzad <<  >> Vpred

ŠACHY

Vedie: Valent J. Jančura, tajomník šachového klubu Turčiansky Sv. Martin.

(1.11.1940)"Odvaha je polovičnou zárukou úspechu."


Dnešným číslom začíname veľkú luštiteľskú šachovú súťaž. Podmienky boly uverejnené v minulom čísle, teda s chuťou do práce!


Samomat č. 1 – originál

Jozef Gaján

Samomat 4. ťahom (10–7)Samomat č. 1: b. Kh8, Va8, Vc6, Sa6, Jd5, Jf4, Pb7, c7, f2, h7 (10), č. Kd7, Sg2, Jh4, Pe7, f5, f3, g6 (7) – samomat 4 ťahom.


Úloha č. 3 – originál

Anton Mócik

Mat 2. ťahom (2–4)


Úloha č. 4 – originál

František a Jozef Jančura

Mat 3. ťahom (4–3)Úloha č. 3: b. Dh1, Pc3 (2), č. Ka5, Sa4, Pa7, b5 (4) – mat 2. ťahom.

Úloha č. 4: b. Da5, Jc8, Pb5, Pd6 (4), č. Kb8, Pa7, b7 (3) – mat 3. ťahom.

Rozlúštenie do 15. novembra 1940 vedúcemu tejto rubriky.


Riešenie úlohy č. 2: 1.Sd5!

Úlohu č. 1 rozlúštili: Štefan Žifčák, Anton Mócik a Fr. Jančura.


Odkazy: E. G., Levoča: Vami zamýšľané rozlúštenie nejde pre Kd8. Po prvom nezdare nevzdať sa, hlavu hore a s chuťou do novej práce. Pošlite šachové zprávy a partie zo školy. Na stráž!


Hry polozatvorené vzniknú, keď čierny odpovie ináč ako e7-e5.

I. 1.e2-e4 e7-e6 takzvaná hra francúzska.

II. 1.e2-e4 c7-c5 takzvaná hra sicílska.

III. 1.e2-e4 c7-c6 takzvaná obrana Caro-Kannová.

IV. 1.e2-e4 d7-d5 takzvaná "pešiakom dámy v obrane", alebo lepšie povedané Škandinávska obrana.

V. 1.e2-e4 Jg8-f6 takzvaná Alechinova obrana.

VI. 1.e2-e4 Jb8-c6 takzvaná Nemcovičova obrana.

VII. 1.e2-e4 f7-f6 takzvané Bernasovo otvorenie.

VIII. 1.e2-e4 g7-g6 alebo b7-b6 takzvané fianchetto.

Postupne budeme teoreticky rozoberať jednotlivé hry.

K uverejneným úlohám posielajte svoju mienku, kritiku.


Vzad <<  >> Vpred