Vzad <<  >> Vpred

ŠACHY

Vedie: Valent J. Jančura, tajomník šachového klubu Turčiansky Sv. Martin.

(15.10.1940)"Život len dotiaľ teší, dokiaľ je boj". V. J. J.


Úloha č. 2 – originál

František Jančura, Markušovce

Mat 2. ťahom (5–4)Úloha č. 2: b. Ke4, Dh8, Se5, Sg8, Pc6 (5), č. Ka8, Ve8, Pa7, a6 (4) – mat 2. ťahom.

Riešenie do 1. novembra 1940 vedúcemu tejto rubriky.


Riešenie úlohy č. 1. 1.b7! (3 varianty b8J, b8V, b8S)


Vypisujeme turnaj o ceny

Pravidlá turnaja

Účasť. a) Zúčastniť sa môže len plamenista, ktorý má predplatné riadne zaplatené.

Bodovanie. a) O poradí rozhoduje počet dosiahnutých bodov, alebo žreb pri rovnakom počte bodov. – b) Počet bodov je udávaný počtom ťahov úlohy, príp. pri štúdiách (koncovky z partií) bude vždy označené pod štúdiou, (alebo koncovkou), koľko bodov je bodované (za dvojťažky 2 body, za trojťažky 3 body atď.). – c) V prípade objavu vedľajšieho riešenia a jeho zaslania s riešením hlavným sa počet zdvojnásobňuje; ak riešiteľ zašle jedno, získa len jednoduchý počet bodov. – d) Za upozornenia na neriešiteľnosť úlohy sa boduje o 2 (dva) body viac (t. j. za dvojťažku 4 body atď. – e) Autorovi uverejnenej originálnej úlohy, ak sa zúčastnil turnaja, automaticky sa rátajú body. Pri neriešiteľnosti úlohy nedostane nijaký bod, pri vedľajšom riešení dostane o 1 bod viac. – f) Oprava úlohy sa boduje ešte 1 bodom. Neriešiteľnosť alebo vedľajšie riešenie musí však byť udané. – g) U dvojťažky stačí udať 1. ťah a u viacťažky aj hlavné varianty. – h) Pri zaslanom riešení treba udať poznámku "Plameň".

Termín platnosti zaslaného riešenia, a) zaslané riešenie dotiaľ sa ráta do súťaže, dokiaľ nebolo uverejnené riešenie dotyčnej úlohy. Riešenie bude uverejnené v nasledujúcom čísle, poradie účastníkov asi 3 razy cez celý turnaj, pre nedostatok miesta. – b) 15 dní od vyjdenia každého čísla končí termín, rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky. – c) Dodatočné zaslanie zmeny, alebo opravy, doplnky atď. sú platné v medziach podmienok.

Výsledok súťaže. a) O cenách rozhoduje poradie.

Rozsah turnaja. a) Turnaj začína 1. novembra 1940 a končí 1. mája 1941. – b) Konečný výsledok a ceny budú uverejnené 15. júna 1941.


Zprávy

Simultánne hry hráčov Šachového klubu Turč. Sv. Martin:

Dňa 26. IX. 1940 hral tajomník klubu proti vojakom šach. krúžku útoč. vozby +7 =1 –3.

Dňa 30. IX. 1940 p. Mauer proti Obchod. akad. +7 =2 –0.

Dňa 1. X. 1940 p. Tretina proti Obchod. akad. +8 =0 –1.

Výsledok bleskového turnaja Hietzig Viedeň (usporiadaného k 20 roč. jubileu trvania klubu): 1.-3. Renen Keller, Lachnit (D. Sch. V.) a Hans Müller (H) 7 1/2 pred Dr. Gorhardom 5, Brixner, Fuderer 4, Partsch 3 1/2, Scheuer 2 1/2, Hysek 2, Haberditz 1 1/2. e


Vzad <<  >> Vpred