Vzad <<  >> Vpred

ŠACHY

Vedie: Valent J. Jančura, tajomník šachového klubu Turčiansky Sv. Martin.

(1.10.1940)Volám vás plamenisti – šachisti do radov našej rubriky! Poďte! Je pre vás. Pôvodné slovenské šachové úlohy, štúdie a najmä partie ochotne uverejníme. Zapojte sa svojou prácou do radov propagátorov slovenského šachu, musíme dokázať, že aj tu pod Tatrami žijú šachisti, ktorí sa môžu smelo postaviť na úroveň svetového šachu. Len našou húževnatou prácou dokážeme, že sme rovnocenní súperi toho-ktorého štátu. Slovenskému šachu mnoho úspechu želá vedúci tejto rubriky.


Úloha č. 1Dr. Andrej Pázmán

SLOVÁK 28. mája 1939

Mat 2. ťahom (5–1)Úloha č. 1: b. Kf8, Vb5, Sd3, Je8, Pb6 (5), č. Kd7 (1) – mat 2. ťahom.

Riešenie do 15. októbra 1940 vedúcemu tejto rubriky.


Zprávy: Odvetný priateľský šachový zápas. Šachový klub Turč. Sv. Martin – Klub šachistov Vrútky hraný dňa 17. sept. t. r. v Turč. Sv. Martine skončil nerozhodne 4:4. JV.

Šachový klub Heitzig Viedeň otvoril dňa 21. sept. t. r. svoju jesennú sezónu veľkým bleskovým turnajom.

24. sept. t. r. otvoril Šachový klub Turč. Sv. Martin svoju jesennú sezónu turnajom o ceny.


Odkazy: Kto má záujem o korešpondenčné turnaje, nech sa obráti na p. Richarda Brixa, Bratislava, Laurinská 6, ochotne podá o tom vysvetlenie. Priložte kartu na odpoveď. – V niektorom najbližšom čísle vypíšeme turnaj o ceny.


Kto plamenista, ten šachista!


Vzad <<  >> Vpred