Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

Vedie: J. Kúdela, Nitra, Seminárska 9.

(15.6.1940)Figúry proti figúram

Končiaca hra tohto druhu patrí medzi najťažšie. Všeobecne možno povedať, že remizuje dáma proti dáme a ľahkej figúre, proti dvom vežiam, trom ľahkým figúram, veže a ľahkej figúre, po prípade veže a dvom ľahkým figúram. Naproti tomu vyhráva dáma s vežou proti samej dáme. Dve veže a ľahká figúra a štyri ľahké figúry proti samej dáme tiež vyhrávajú.

V mnohých končiacich hrách sú možné z niektorých týchto pravidiel výnimky. Uvedieme len jeden prípad, kedy dáma a jazdec proti samej dáme vyhráva.

b. Kg2, Dh5, Jd1 (3), č. Ke4, Df6 (2).

Riešenie je:

1.Jd1-f2+ Ke4-d4! (Na 1...Ke4-e3 stráca čierny dámu ťahom 2.Jf2-g4+ a taktiež na 1...Ke4-f4 ťahy 2.Dh5-f3+ nasl. 3.Jf2-e4+ alebo na Jf2-g4+) 2.Dh5-d1 Kd4-c4! 3.Dd1-a4+ Kc4-d5 4.Da4-a2+ a získa ďalším ťahom dámu.


Hre dámy proti rozličným figúram musíme venovať väčšiu pozornosť, lebo tieto prípady sa najčastejšie vyskytujú v praktickej hre.


Dáma proti pešiakovi

Vyhrá vždy (predpokladáme samozrejme ten prípad, keď pešiak dosiahol už predposledný rad), ak je kráľ jej farby pešiakovi blízko. Ak je ale veľmi vzdialený, vyhráva len proti stredným a jazdcovým pešiakom, proti pešiakom vežovým a strelcovým remizuje. Tu vidíme prípad, keď dáma vyhráva proti pešiakovi kráľovmu.

b. Kb7, Dc8 (2), č. Kf2, Pe2 (2).

Vedenie:

1.Dc8-f5+ Kf2-g2 2.Df5-g4+ Kg2-f2 3.Dg4-f4+ Kf2-g1 4.Df4-e3+ Kg1-f1 5.De3-f3+ Kf1-e1 (Tým je dosiahnuté, že biely vyhráva tempo, aby sa mohol priblížiť kráľom.) 6.Kb7-c6 Ke1-d2 7.Df3-d5+ Kd2-c2 8.Dd5-c4+ Kc2-d2 9.Dc4-d4+ Kd2-c2 10.Dd4-e3 Kc2-d1 11.De3-d3+ Kd1-e1 12.Kc6-d5 Ke1-f2 13.Dd3-d2 Kf2-f1 14.Dd2-f4+ Kf1-g2 15.Df4-e3 Kg2-f1 16.De3-f3+ Kf1-e1 17.Kd5-e4 Ke1-d2 18.Df3-d3+ Kd2-e1 19.Ke4-f3 Ke1-f1 20.Dd3:e2+ Kf1-g1 21.De2-g2 mat.


Vzad <<  >> Vpred