Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

Vedie: J. Kúdela, Nitra, Seminárska 9.

(1.6.1940)Francúzska hra

Vznikne po ťahoch: 1.e2-e4 e7-e6.

Jej cieľom je čeliť všetkým útokom bieleho a hlavne zmariť bielemu útoky proti slabému bodu f7. Preto bolo by bielemu nevýhodné postaviť strelca na c4 i b5, ale jedine dobré miesto pre tohto strelca je d3.


Ukážka jednej varianty:

1.e2-e4 e7-e6 2.d2-d4 d7-d5 3.Jb1-c3 Jg8-f6 4.e4-e5 Jf6-d7 5.Jg1-f3 a7-a6 (To nie je potrebné. Možno hrať hneď c7-c5) 6.Sf1-d3 c7-c5 7.d4:c5 Sf8:c5 8.0-0 Jb8-c6 9.Vf1-e1 Dd8-b6 (Tlak na diagonále a7-g1 je veľmi nepríjemný. Vidno, že 5. ťah bieleho bol slabý.) 10.Dd1-e2 Jc6-d4 11.Jf3:d4 Sc5:d4 12.Jc3:d5 (Táto obetná kombinácia je síce svodná, ale ukáže sa nesprávnou.) 12...e6:d5 13.e5-e6 Db6:e6 14.c2-c3 Sd4-a7 15.De2-f1 Jd7-e5 16.Kg1-h1 0-0 17.f2-f4 Je5:d3! (Za dámu dostane čierny viac ako náhradu, nehľadiac na prevahu, ktorú dosiahne.) 18.Ve1:e6 Jd3-f2+ 19.Kh1-g1 (Po 19.D:f2 S:f2 20.Ve2 Sa7 mal by biely o figúru menej. Po ťahu v texte je však jeho postavenie rovnako beznádejné. 19...Sc8:e6) 20.Df1-e2 Se6-g4 21.De2-c2 Sg4-d1! (Dáma je vystavená ťažkému prenasledovaniu) 22.Dc2-f5 Vf8-e8 (Hrozí mat na e1.) 23.Sc1-d2 Ve8-e2 24.Df5:d5 Ve2:d2 25.Dd5:b7 Va8-e8 (Zasa hrozí mat na e1.) 26.Kg1-f1 Jf2-g4! (Hrozí mat na h2.) 27.Db7:a7 Jg4:h2+ 28.Kf1-g1 Jh2-f5+ a mat budúcim ťahom.


Vzad <<  >> Vpred